Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 35.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Gamifikacja e-learningu w kontekście zróżnicowania typów uczestników
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
2. Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
3. ROLA BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W PROMOWANIU DYFUZJI WIEDZY W POLSKIEJ GOSPODARCE. ANALIZA CYTOWAŃ PATENTOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
4. Terminalna sedacja - między opieką paliatywną a eutanazją
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
5. Struktura funkcjonalna zgamifikowanego systemu zarządzania nauczaniem
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
6. Implementacja interaktywnego kursu programowania w technologii webowej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
7. Koncepcja internetowej platformy wymiany wiedzy dla menedżerów atrakcji turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
8. Kierunki poakcesyjnej emigracji polskich wynalazców
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
9. Portfolio uczenia się jako metoda wspomagająca rozwój kompetencji do nauczania młodej kadry akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
10. Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
11. DIE AUSGEWÄHLTEN PROBLEME DES AMTES WOLLIN IM 16. JAHRHUNDERT
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
12. Szybkość rozprzestrzeniania się wiedzy pochodzenia zagranicznego w Polsce. Analiza „opóźnień” w cytowaniach patentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
13. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Część I
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
14. Regionalne praktyki pamięci niemieckiej w toku przemian. Uwarunkowania, konteksty, odniesienia
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Przejdź
15. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa - część II
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
16. Dylematy budowy systemu informatycznego zarządzania gamifikacją w atrakcjach turystycznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Przejdź
17. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część I: Status osoby postronnej
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
18. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część II: Prawo do samoobrony
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
19. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część III: Zewnętrzny kontekst
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
20. Etyczne aspekty "obrzezania"
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Przejdź
21. Cross-border collaboration for innovation in tourism: The case of oceanographic museums
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
22. Dutch protocol from Groningen (the so-called Groningen Protocol). The problem of deliberate causing of death in newborns (“neonatal euthanasia”)
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Przejdź
23. Uwagi w sprawie zaludnienia Szczecina w XVII i na początku XVIII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1959 1959 Przejdź
24. Dzieje Pomorza Zachodniego od XIII do połowy XVII wieku w powojennej historiografii polskiej i obcej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1975 1975 Przejdź
25. Powinności pańszczyźniane gospodarstw chłopskich w domenie Szadzko w końcu XVI i na początku XVII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Przejdź
26. Ruchy społeczne na Pomorzu Zachodnim w XVI i początku XVII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1962 1962 Przejdź
27. Najważniejsze potrzeby w zakresie wydawnictw źródłowych do historii Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1958 1958 Przejdź
28. Pomorze Zachodnie w dobie północnej wojny siedmioletniej /1563-1570/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
29. Walka z rozbrojeniem na Pomorzu Zachodnim na przełomie XV i XVI stulecia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9 1958 1958 Przejdź
30. Wysokość plonów w folwarkach książęcych domeny Szadzko w początku XVII w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1963 1963 Przejdź
31. Życie portowe Szczecina w XVI w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1957 1957 Przejdź
32. Kontakty handlowe Szczecina ze Śląskiem w drugiej połowie XVII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1958 1958 Przejdź
33. Wpływ wyboru papieża Jana Pawła II na stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Metody i przykłady
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
34. Dekret o wolności sumienia i wyznania z 5 sierpnia 1949 roku jako przykład szykanowania duchowieństwa Kościoła gorzowskiego w latach 1949–1969. Zarys problematyki
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
35. Cenzurowanie organu urzędowego kurii gorzowskiej w latach 1957–1959. Fragment polityki antykościelnej PRL
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
Strona