Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 11.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
2. Między słowem, obrazem a muzyką, czyli o integralności sztuk w Dziennikach Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
3. Leksykalno-stylistyczne zjawiska we współczesnych tekstach urzędowych Kościoła (na przykładzie statutów synodów diecezjalnych)
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
4. O niektórych mechanizmach zmian urbonimów (nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim)
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
5. Indywidualne cechy stylu tekstów naukowych (na przykładzie wybranych prac Aleksandra Brücknera i Stanisława Rosponda)
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
6. [rec.] Leonarda Mariak, Leksyka z zakresu wojskowości w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Część I Analiza i interpretacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010; Część II Słownik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
7. Regionalizacja czy unifi kacja leksyki? Uwagi na marginesie kwestionariusza do badań regionalizmów leksykalnych
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Przejdź
8. Wzorce niewerbalnych zachowań komunikacyjnych w XIX wieku (na podstawie kodeksów obyczajowych)
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Przejdź
9. O różnych postaciach potoczności (Na materiale pamiętników Zofii Stryjeńskiej)
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
10. Komentarze metajęzykowe w Opisach niektórych okolic Polski Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
11. O języku polskiej powieści brukowej
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
Strona