Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 71.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. O językowej konwencji podróży w audycji Radia Szczecin „Machina czasu”
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
2. Funkcje barw w powieści Bambino Ingi Iwasiów
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
3. Językowa kreacja miasta w Bambino Ingi Iwasiów
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
4. W obronie literackich opisów przyrody
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
5. Komentarze metajęzykowe w Opisach niektórych okolic Polski Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
6. Językowa kreacja dziecka w Konopielce Edwarda Redlińskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
7. Uwagi na temat dziennikarskiego stylu Bolesława Prusa na podstawie kronik o Ogrodzie Saskim (wybrane cechy)
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
8. Językowe środki neutralizacji śmierci w listach Jarosława Iwaszkiewicza do zmarłego Jerzego Błeszyńskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
9. Obraz Boga w Raju Jacka Kaczmarskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
10. Uwodzenie okiem pragmalingwisty
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
11. Od Listów z podróży do Ameryki (1876–1878) do Listów z Afryki (1891–1892), czyli o ewolucji warsztatu pisarskiego Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
12. [R]ozsądek / wyszedł nam / naprzeciw / szkoda / że nie / spotkaliśmy go / po drodze – językowa kreacja miłości w polskojęzycznych lirykach Stefanii Trochanowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
13. Językowe wykładniki kreacji świata przedstawionego w słuchowisku Krzysztofa Bizia pt. Fotoplastykon
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
14. Portret emocjonalny apostoła-zdrajcy w dramacie Karola Huberta Rostworowskiego Judasz z Kariothu (na podstawie analizy didaskaliów)
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
15. O znaczeniu i formie zwrotu wycierać sobie gębę kimś, czymś we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
16. Zależności językowe między trzema edycjami Księgi Tobiasza z pierwszej połowy XVI wieku (zjawiska leksykalne i składniowe)
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
17. Kilka uwag o tłumaczeniu portugalskiego fado na przykładzie pieśni Garras dos Sentidos
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
18. Oniomania, zakupoholizm, kompulsywne kupowanie – kilka uwag o strukturze członów szeregu synonimicznego
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
19. Autotautogram, czyli raz jeszcze w sprawie zabaw Juliana Tuwima brzmieniową warstwą leksyki
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
20. Antroponimy nieoficjalne na językowym pograniczu słowacko-polskim
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
21. Gabriela Dziamska-Lenart, Frazeografia polska. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
22. Spis treści
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
23. Strona redakcyjna
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
24. Odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami… – uwagi o metaforyce astronomiczno-meteorologicznej Sonetów krymskich Adama Mickiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
25. O języku polskiej powieści brukowej
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
26. Negocjacje we współczesnych słownikach języka polskiego oraz literaturze specjalistycznej – próba definicji
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
27. Całuję nogi pańskie czy kończę francuskim stylem? Uwarunkowania etykietalnych zachowań językowych w listach 2. połowy XVIII wieku (na materiale korespondencji Jędrzeja Kitowicza)
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
28. Niech wygram, niech usiądzie − formy fleksyjne czasownika czy konstrukcje składniowe?
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
29. O złudności nowości, o pozorności dawności (na przykładzie demokratury)
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
30. Z badań leksyki barw w poetyckich juweniliach Jarosława Iwaszkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
31. Skojarzenia słowne w kontekście badań etnolingwistycznych. O potrzebie realizacji projektu Polsko-niemiecko-rosyjskiego słownika asocjacyjnego
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
32. Rozwój znaczeniowy zwrotu pokazać, pokazywać plecy w polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
33. Genologiczne aspekty współczesnych dedykacji drukowanych (na przykładzie formuł dedykacyjnych w powieściach popularnych Remigiusza Mroza)
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
34. O interiekcjach kaszubskich w perspektywie leksykograficznej
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
35. Madka – zjawiska językowe w nowym typie memów o matkach
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
36. Obraz czł(owi)eka w tekstach przysłów polskich
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
37. Żart w pismach Cypriana Norwida
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
38. Funkcja powtórzeń językowych w Uchu Igielnym Wiesława Myśliwskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
39. O postrzeganiu języków klasycznych, polskiego i niemieckiego w przedmowach do dawnych słowników przekładowych
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
40. Do you speak gŏdka? Leksyka gwary górnośląskiej jako perswazyjny komponent polszczyzny konsumpcyjnej
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
41. Hashtag – znacznik czy nowy środek wyrazu? Próba analizy strukturalno-funkcjonalnej
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
42. Wstęp do analizy porównawczej negacji funkcjonalnej w językach polskim, niemieckim i jidysz w kontekście generatywnej teorii zasad i parametrów
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
43. Słownictwo ograniczone czasowo i przestrzennie w powieści Wiesława Myśliwskiego Widnokrąg z perspektywy komunikacyjno-językowej
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
44. Brzechwy lekcja dawnego języka polskiego (na przykładzie zbioru Sto bajek)
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
45. Kontakty językowe w świetle Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
46. Anna Czapla, Nazwy miejscowości historycznej ziemi halickiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
47. Strona tytułowa
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
48. Spis treści
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
49. Strona redakcyjna
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
50. Strona tytułowa
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
51. Strona redakcyjna
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
52. Spis treści
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
53. Students’ L1 non-standard lexical constructions as an effect of second language formal instruction
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
54. Stylistyka listów Bolesława Prusa do żony
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
55. Źródła polskiej leksyki harcerskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
56. Frazeologiczne wykładniki humoru w tytułach współczesnych polskich komedii kryminalnych
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
57. Od Bogurodzicy do Kobiety Świętej – o recepcji najstarszej polskiej pieśni przez współczesną młodzież
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
58. Covidioci kontra covidianie – kilka uwag o hejcie w czasach zarazy
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
59. Assessing child bilingualism in plurilingual families. A case study
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
60. Polsko-niemiecka transgraniczna komunikacja specjalistyczna w ratownictwie medycznym – założenia projektu
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
61. Znajomość biografii autora dzieła a badania historycznojęzykowe
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
62. Współczesne funkcje wołacza
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
63. Między biedą a bogactwem na Podhalu – leksyka dotycząca warunków bytowych człowieka na podstawie tekstów gwarowych
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
64. Knowledge and identity construction in medical weblogs: A study of epistemic predicates
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
65. Językowy obraz zwierząt w powieści ks. Stanisława Kujota Pierwsze nawrócenie Prusaków (1877–1878)
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
66. Słownictwo związane z pojęciem smutku we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
67. Nazwy żeńskie w polszczyźnie w refleksji językoznawczo-poradnikowej początków XX wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
68. Nazwy ubiorów damskich (na podstawie postów na blogu modowym Macademian Girl z lat 2017–2019)
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
69. Imiesłowy bierne w staropolskich apokryfach. Prolegomena do dalszych badań
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
70. Józef Chojnacki, Frazeologia gwarowa Wielkopolski północno-wschodniej, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2018, ss. 230
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
71. Marek Olejnik, Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI–XVIII w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 348
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
Strona