Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 68.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Analiza porównawcza przeglądarek internetowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
2. Marketing internetowy w mediach społecznościowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
3. Nieformalne kanały dystrybucji dóbr kulturowych w internecie
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
4. Formy dystrybucji cyfrowych dóbr informacyjnych w społeczeństwie online
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
5. Studenci w sieci – sposoby, rodzaje i motywacje przebywania w cyfrowym świecie na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
6. Monitorowanie aktywności użytkowników w kontekście monetyzacji aplikacji mobilnych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
7. Rynek gier wideo i jego uczestnicy
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
8. Wybrane aspekty kultury w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
9. Oczekiwania fanów elektronicznej rozrywki wobec grafiki w grach komputerowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
10. Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
11. Budowanie zespołu wirtualnego – zasady i wyzwania
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
12. Towards project communication management patterns
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
13. Website usability in the design thinking methodic
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
14. Jakość stron internetowych dotyczących gier komputerowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
15. Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologie WEB 2.0
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
16. Technologie mobilne – bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych – wyniki badań 2016
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
17. Porównanie walidatorów do badania dostępności stron WWW
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
18. Analiza skuteczności prezentacji produktów w systemie sprzedaży B2B na przykładzie dystrybutora artykułów technicznych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
19. O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) w strategii przedsiębiorstwa branży IT
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
20. Znajomość e-usług prawnych w Polsce na przykładzie badań ankietowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
21. Technologia chmurowa usług typu PaaS w realizacji projektów informatycznych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
22. Systemowo-dynamiczna symulacja webowa
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
23. Implementacja interaktywnego kursu programowania w technologii webowej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
24. Między słowem i ciałem1. O somatekstualności "Dzienników z lat osiemdziesiątych" Teodora Parnickiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
25. Dostosowanie obiektów noclegowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studium przypadku na przykładzie wybranych hoteli miasta Bielsko Biała
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
26. Czym jest poezja, czym jest religia? Kilka uwag o antologiach współczesnej poezji religijnej w Polsce i Szwecji
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
27. Bezpieczeństwo usług bankowości internetowej i terminalowej w opinii klientów banków spółdzielczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
28. Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
29. Metody oceny jakości i analiz zebranych danych w procesie obsługi klienta na przykładzie wybranych organizacji komunikacji miejskiej - wyniki badań 2016 r.
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
30. INFORMACJONIZM
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
31. BIPOLARNOŚĆ PRAW AUTORSKICH A RELACJE W SPOŁECZEŃSTWIE ONLINE
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
32. SIECIOWOŚĆ JAKO CECHA NOWEJ GOSPODARKI
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
33. INSPIROWANA I SPONTANICZNA EDUKACJA KONEKTYWNA W INTERNETOWYM ŚRODOWISKU UCZENIA SIĘ
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
34. SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM. DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
35. MODEL SYNCHRONIZACJI DANYCH SYSTEMÓW MOBILNYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUG CLOUD COMPUTING
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
36. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
37. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Część I
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
38. Withholding and Withdrawing Life-Saving Treatment: Ordinary/Extraordinary Means, Autonomy & Futility
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
39. Pojęcie nieśmiertelności w filozofii Johna Harrisa (The notion of immortality in John Harris's philosophy)
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Przejdź
40. Strategie argumentacyjne w debacie dotyczącej etycznych aspektów dopuszczalności donacji mitochondrialnej
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
41. Przezwyciężanie strachu przed śmiercią w zenie - argumentacja Daisetza Teitaro Suzukiego i dyskusja nad nią (The Overcoming of the Fear of Death in Zen - the Argumentation of Daisetz Teitaro Suzuki and its Discussion)
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Przejdź
42. Śmierć mózgowa - kontrowersje i uzgodnienia
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
43. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie filozoficzne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
44. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa - część II
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
45. Znaczenie big data w statycznej i dynamicznej koncepcji efektywności ekonomicznej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
46. Informatyzacja postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
47. Podpis zaufany w rozwoju e-administracji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
48. Doskonalenie procesów ponadorganizacyjnych w e-biznesie
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
49. Wybrane problemy roztropnego rozwoju cyfrowej polski
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
50. E-deklaracje w systemie elektronicznej administracji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
51. Big data w procesie zarządzania firmą
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
52. Procesy powstawania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
53. Model perspektywicznego systemu e-VAT jako usługi społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
54. Komputery biomolekularne oparte na bramkach logicznych za pomocą dna. Wpływ komputerów biomolekularnych na aspekty ekonomiczne
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
55. Planowanie rozwoju firmy z wykorzystaniem modelu motywacji biznesowej na przykładzie spółki BKF
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
56. E-ubezpieczenia w polskim społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
57. Seniorzy i osoby niepełnosprawne w społeczeństwie informacyjnym. Udogodnienia programowe i sprzętowe
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
58. Wykorzystanie aplikacji mobilnych mediów społecznościowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Przejdź
59. Shaping the body of a child. Invasive medical procedures on incompetent patients – some ethical and medical remarks on Ashley’s case.
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Przejdź
60. Das Wort und das Bild. Peter Weiss‘ künstlerische Visionen in seiner frühen Prosa
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
61. The Postphenomenological Corporeity Artistic Practices on the Borderline between Art and Science
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Przejdź
62. Ethics of Touch – axiological model of therapeutic relation in physiotherapy
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Przejdź
63. Dutch protocol from Groningen (the so-called Groningen Protocol). The problem of deliberate causing of death in newborns (“neonatal euthanasia”)
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Przejdź
64. Towards a Poor Phenomenology. On Certain Structural Similarities between Phenomenology and J. Grotowski’s Philosophy of Theater
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Przejdź
65. Social financing – capital for projects of the example of crowdfunding platforms in Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
66. Struktury decyzyjne w transporcie samochodowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
67. Zakleszczony pomiędzy Wschodem i Zachodem? Tożsamościowe sploty Franka Meislera Streszczenie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
68. Purine metabolism in the light of aerobic and anaerobic capacity of female boxers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Przejdź
Strona