Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 103 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Uwagi na temat siły i jej stosowania w prawie międzynarodowym
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Przejdź
2. Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
3. (Nie)obiektywna podmiotowość
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
4. System kontroli wewnętrznej w audycie wewnętrznym procesów innowacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 (87) cz. 1 2017 Przejdź
5. Chrystologiczny wymiar Iz 53,1–5
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Przejdź
6. Udział i rola banków komercyjnych w realizacji programów rozwoju gospodarczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
7. Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
8. The Effect of 12-week-long Nordic Walking Exercise on Body Composition, Changes in Lipid and Carbohydrate Metabolism Indices, Concentration of Selected Adipokines and Calcidiol in Healthy Middle-aged Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
9. Measuring problems and performance assessing in the capital group
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
10. Analiza i ocena płynności strukturalnej przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży obuwniczej notowanych na GPW w Warszawie w latach 2015-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
11. Budżetowanie w wybranych przedsiębiorstwach - prezentacja wyników badań empirycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
12. Etapy procesu innowacyjnego jako obszary ryzyka w audycie wewnętrznym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
13. Istotne czynniki wspomagające decyzję o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
14. Integrated Reporting - Changes in Company Reporting
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
15. The scope of the use of a shared services centre in Polish communes
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
16. Depreciation in the Polish Income Tax System
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
17. Organizacja pracy w biurze rachunkowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
18. Czy zasadne jest tworzenie perspektywy ryzyka w zrównoważonej karcie wyników?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
19. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem i jego aspekty procesowe oraz informatyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
20. Ewolucja zakresu odpowiedzialności księgowych w Rosji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
21. Obszary zastosowań benchmarkingu w zakładzie gospodarowania odpadami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
22. Rachunkowość w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
23. Dochód całkowity jako kategoria rachunkowości - artykuł dyskusyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
24. Wykorzystanie wskaźników oceny sytuacji finansowej do wyceny wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
25. Raportowanie informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
26. Zdarzenia po dacie bilansowej – przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
27. Kokpity menedżerskie i Business Intelligence w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
28. The quality of information about business combinations under common control (BCUCC) disclosed under International Financial Reporting Standards (IFRS)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
29. Rachunkowość kreatywna - dobra czy zła?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
30. Czy zawód księgowego jest prestiżowy? Portrety księgowych w Polsce i w Rumunii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
31. Legal regulations of internal audit in Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
32. Wykorzystanie instrumentów rachunkowości na potrzeby zarządzania kosztami ochrony środowiska
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
33. Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji
 o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
34. Prawne i organizacyjne aspekty wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych – analiza rozwiązań organizacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
35. Relacja między wynikiem z utrzymania i eksploatacji nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych a dochodem (stratą) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
36. Informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
37. Wykorzystanie psychologicznych koncepcji człowieka w badaniach rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
38. Wybrane zagadnienia harmonizacji podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
39. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
40. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Część I
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
41. Behawioralne implikacje wdrożenia i stosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
42. Withholding and Withdrawing Life-Saving Treatment: Ordinary/Extraordinary Means, Autonomy & Futility
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
43. Strategie argumentacyjne w debacie dotyczącej etycznych aspektów dopuszczalności donacji mitochondrialnej
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
44. Śmierć mózgowa - kontrowersje i uzgodnienia
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
45. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie filozoficzne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
46. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa - część II
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
47. Inne strony początkowe
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
48. Inne strony początkowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
49. O fundamentach dla metafizycznego fundowania
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
50. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część I: Status osoby postronnej
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
51. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część II: Prawo do samoobrony
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
52. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część III: Zewnętrzny kontekst
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
53. Etyczne aspekty "obrzezania"
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Przejdź
54. Neutralność państwa wobec religii w świetle Charlesa Taylora koncepcji sekularyzacji (State’s Neutrality towards Religion in the Light of Charles Taylor’s Secularization Concept)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
55. Poczucie powinności moralnej jako odkrywanie własnej tożsamości w kontekście religijnego milczenia
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
56. Literatura (nie) ratuje przed przemocą. Recenzja książki Jerzego Madejskiego (2018), Poetologie postrukturalne. Szkice krytyczne. (The book review)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
57. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
58. O etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego (On Independent Ethics of Tadeusz Kotarbiński)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
59. Znaczenie koncepcji tożsamości narracyjnej na tle Jürgena Habermasa tezy o kolonizacji świata życia przez system (Identity Problem and the Loss of the Communication Skills)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
60. Materializm Typu-B i Treść Pojęć Fenomenalnych (Type-B Materialism and the Content of Phenomenal Concepts)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
61. Problem interpretacji zasady Fiat iustitia, ruat coelum (The Problem of Interpretation of the Principle fiat iustitia, ruat coelum)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
62. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
63. Sukces technologii zbliżeniowej w bankowości na przykładzie rozwoju polskiego rynku kart płatniczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
64. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teoriach ekonomicznych oraz ich wpływ na gospodarkę Polski
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 16 (2018) 2018 Przejdź
65. Drogi i bezdroża samotności
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Przejdź
66. Dwa sposoby interpretacji problemu intersubiektywności w późnej filozofii Husserla i propozycje jego rozwiązania na przykładzie filozofii M. Henry’ego i M. Richira
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Przejdź
67. Kant i Leibniz o fatalizmie i ślepej konieczności
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Przejdź
68. Ekonomiczne i społeczne konsekwencja wyżu demograficznego w Polsce w latach 1966-1970 /ze szczególnym uwzględnieniem ziem zachodnich. i północnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1967 1967 Przejdź
69. Społeczno-demograficzne i kulturowe przeobrażenia Kołobrzegu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Przejdź
70. Współpraca naukowa województwa szczecińskiego z północnymi rejonami NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
71. Cechy systemu centralnego kierowania gospodarką narodową w Niemieckiej Republice Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
72. XXV lat NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1974 1974 Przejdź
73. Ewolucja systemu bodźców materialnych w przedsiębiorstwach socjalistycznych NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1977 1977 Przejdź
74. Jednolity system socjalistycznego kształcenia w NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1979 1979 Przejdź
75. Kierunki i zasady zmian systemu płac w NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1981 1981 Przejdź
76. Przemiany strukturalne przemysłu Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1950-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Przejdź
77. Zasady gospodarowania siłą roboczą w przedsiębiorstwach państwowych Niemieckiej Republiki Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
78. Z badań nad kształtowaniem się społeczności państwowych, gospodarstw rolnych w województwie koszalińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Przejdź
79. Wpływ regulacji płac na dynamikę i strukturę płac w latach 1971-1976. /Na przykładzie wybranych przedsiębiorstw z terenu Szczecina/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Przejdź
80. Czynnik przestrzeni w zarządzaniu przedsiębiorstwem socjalistycznym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1977 1977 Przejdź
81. Niesprawność procesu planowania jako przyczyna alienacji pracy /z badań w przedsiębiorstwach woj. szczecińskiego w latach siedemdziesiątych/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
82. Samodzielność finansowa w mechanizmie zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi w Niemieckiej Republice Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
83. Stosunki ekonomiczne w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
84. Teoria i praktyka ustalania cen fabrycznych w NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1973 1973 Przejdź
85. Zarządzanie przedsiębiorstwem socjalistycznym. /Na przykładzie przedsiębiorstwa PKP/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Przejdź
86. Społeczno-gospodarczy dorobek Pomorza Zachodniego w 30-leciu /PRL/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
87. Koszty bezpośrednie jako podstawa kalkulacyjna cen. /Na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Dana" i "Odra" /w Szczecinie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1975 1975 Przejdź
88. Rozbudowa drogi wodnej Szczecin-Świnoujście w XIX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Przejdź
89. Wpływ wahań koniunkturalnych na żeglugę śródlądową Niemieckiej Republiki Federalnej /na przykładzie sytuacji w latach 1950-1964/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Przejdź
90. Współpraca gospodarcza przedsiębiorstw gospodarki morskiej województwa szczecińskiego z przedsiębiorstwami morskimi Niemieckiej Republiki Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
91. Narzędzia zarządzania przedsiębiorstwami transportu morskiego w Niemieckiej Republioe Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Przejdź
92. Porty morskie i żegluga morska Niemieckiej Republiki Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1967 1967 Przejdź
93. Zaplecze portu szczecińskiego w dobie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego 1818-1890 /w świetle przewozów kolejowych i wodnych/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
94. Główne etapy i kierunki rozwoju przemysłu w woj. szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
95. Kontakty handlowe portu szczecińskiego z Królestwem Polskim w latach 1818-1890
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1965 1965 Przejdź
96. Nauki ekonomiczne w Szczecinie w okresie 35-lecia /PRL/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
97. Z badań nad czytelnictwem w państwowych gospodarstwach rolnych powiatów białogardzkiego i kołobrzeskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Przejdź
98. System motywacyjny w transporcie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
99. Wobec wyzwania Narcyza. Twórcza przemiana w koncepcji drogi twórcy
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Przejdź
100. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Przejdź
Strona