Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 3.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Językowa autokreacja i autoprezentacja. O sposobach przejawiania się felietonowego „ja” (na przykładzie Miastówki Agaty Passent)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
2. Najnowsze angielskie zapożyczenia cytatowe w polszczyźnie ogólnej początku XXI wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
3. Angielskie zapożyczenia fonetyczne i grafi czne w polszczyźnie ogólnej przełomu XX i XXI wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Przejdź
Strona