Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 65.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Impact of Nine Month Health Training and a Single Exercise on Changes in Ghrelin, Leptin and Free Fatty Acids Levels in Women’s Blood
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
2. The Impact of Wingate and Progressive Tests on Homocysteine, Vitamin B6, B12 and Folic Acid Levels in Athletes' Blood
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Przejdź
3. Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
4. Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków-przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
5. The Influence of Different Types of Rest on Football Players’ Ability to Repeat Phosphagen Exercise
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
6. Uniwersytet to bardzo wiele różnych rzeczy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
7. Small-Sided Soccer Game (1v1) in Goalkeepers’ Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
8. Społeczeństwo wychowujące w zagrożeniu? Kryzys jako źródło nadziei. Zaproszenie do dyskusji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
9. Szanse i zagrożenia emancypacji poprzez edukację w szkole wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
10. Zaangażowanie studentów w proces kształcenia uniwersyteckiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
11. Szkoły wyższe wobec mitu indywidualizacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
12. Pola dyskusji wokół wartości mniejszych ośrodków akademickich (na przykładzie cieszyńskiego ośrodka Uniwersytetu Śląskiego)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
13. Definition of Learning Outcomes by University Teachers in the Context of the National Qualifications Framework of the Slovak Republic
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
14. Między przetrwaniem a przemianą. Szkoła wyższa wobec fundamentalnej aporii .
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
15. Czy studenci ekonomii są homo oeconomicus? Ekonomiczne motywy podejmowania studiów wyższych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
16. Kilka uwag o zadawaniu pytań i ich roli w dydaktyce akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
17. Funkcjonowanie studentów we współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
18. Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
19. Recenzja książki: Dorota Pauluk,Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty. Doświadczenia studentów pedagogiki, Kraków 2016, ss. 344
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
20. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Komu potrzebna jest szkoła wyższa? Indywidualność, lokalność, bolonizacja, europeizacja, 8–9 września 2016 r., Międzyzdroje
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
21. Praca dyplomowa w procesie kształcenia wyższego – krytyczny przegląd opracowań metodycznych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
22. Szkoła wyższa – (r)e-wolucje: kariery akademickie Ogólnopolska konferencja naukowa 4–5 września 2014 roku
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
23. Autorytaryzm akademicki, jego źródła, przejawy i (niektóre) konsekwencje; perspektywa realizmu krytycznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
24. Postawa skromności – czynnik dynamizujący rozwój naukowy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
25. Doktoranci w szczelinach akademickości
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
26. Uczenie się przez oduczanie – modyfikowanie reprezentacji społecznych przyszłych nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
27. Studenci oszukują system, czy system oszukuje studentów? Perspektywy uczciwości wśród studentów na przykładzie zjawiska plagiaryzmu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
28. Umiejętności uczenia się studentów pedagogiki.
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
29. Psychologiczny portret studenta Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
30. Sztuka w Naturze – Natura w Sztuce – projekt integracji międzyprzedmiotowej w edukacji początkowej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
31. Recenzja książki Michaeli Brohm i Wolfganga Endresa Positive Psychologie in der Schule. Die „Glücksrevolution” im Schulalltag, Beltz, Weinheim–Basel 2015, ss. 191
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
32. Sprawozdanie z Kongresu Pedagogicznego (Wolfsburg 2015)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
33. Fenomenologia jako metoda myślenia – u podstaw warsztatu badań ejdetycznych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
34. Idea uniwersytetu katolickiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
35. Biografia w uniwersum kształcenia akademickiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
36. VIII Polska Rama Kwalifikacji. Kształcenie badaczy czy transformatywnych praktyków?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
37. Przesłanie dydaktyki lotniczej II Rzeczypospolitej dla współczesnej „Szkoły Orląt”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
38. Studenci o unikaniu porad
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
39. Jakie szanse rozwojowe stwarza uniwersytet „w kryzysie”? Z doświadczeń studentów pedagogiki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
40. Samoocena studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie wybranych komponentów przygotowania muzycznego. Komunikat z badań
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
41. Samoświadomość studentów a ich opinie na temat współczesnej uczelni w świetle idei uniwersytetu Jerzego Brzezińskiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
42. Od perkusji do orkiestry. Umiejętności studentów w zakresie stosowania instrumentów muzycznych w pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach I–III
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
43. Nowa perspektywa praktycznego kształcenia nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
44. Nowe tendencje w rozwoju oprogramowania wspomagającego proces nauczania na podstawie projektu METATUTOR – innowacyjne oprogramowanie optymalizujące proces uczenia się na podstawie diagnozy metastrategii poznawczych użytkownika
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
45. Recenzja książki: Anna Krajewska, Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli akademickich i studentów a jakość kształcenia na przykładzie studiów pedagogicznych, Białystok 2016, ss. 433
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
46. Paradygmat humanistyczny w dydaktyce akademickiej – utopia, konieczność, szansa?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
47. Kariera akademicka – człowiek w drodze do siebie i do sensu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
48. Dynamika „wnętrze/zewnętrze” a „bycie obok” w kontekście nie-edukacji wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
49. Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
50. Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersytet i szkoła wyższa wobec kryzysów autonomii” (14–15 września 2018, Uniwersytet Szczeciński)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
51. The Postphenomenological Corporeity Artistic Practices on the Borderline between Art and Science
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Przejdź
52. Przemilczenie jako językowa podstawa koncepcji kiczu w świetle hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
53. Intencjonalność dzieła sztuki w filozofii kultury Josepha Margolisa i w fenomenologicznej estetyce Romana Ingardena
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
54. Zarys życia i działalność Profesora Włodzimierza Krysiaka (1950–2018)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
55. Samo-dzielność studiowania
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
56. Studium teoretyczne na temat współczesnych problemów polskiego szkolnictwa wyższego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
57. Młodzież z niepełnosprawnością w kształceniu akademickim – możliwości i ograniczenia
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
58. Jak rozwiązywać trudne poznawczo problemy? Refleksyjność studentów programu Erasmus
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
59. Ukorporacyjnienie uniwersytetu w badaniu autoetnograficznym
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
60. Rola praktyk studenckich w kształceniu nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
61. Recenzja książki: Stanisław Nieciuński, Model sylwetki absolwenta szkoły wyższej. Refleksje psychopedagogiczne, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2017, ss. 280
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
62. strona tytułowa
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
63. strona redakcyjna
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
64. spis treści
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
65. In memoriam
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
Strona