Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 44.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. In search for customer loyalty model of tourist services
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
2. Badanie lojalności klientów biur podróży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
3. Potencjał bioklimatyczny polskiego wybrzeża Bałtyku w letnim sezonie turystycznym
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
4. Ocena długości sezonu kąpielowego na polskim wybrzeżu Bałtyku
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
5. Struktura portfeli efektywnych w modelach średnia-wariancja-skośność
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
6. WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
7. Analiza oferty biur podróży skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
8. Wirtualizacja i prosumpcja – innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
9. Sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
10. Wykorzystanie programów lojalnościowych w praktyce funkcjonowania biur podróży w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
11. Wiedza o nabywcach usług turystycznych w świetle badań ankietowych biur podróży w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
12. Sezonowość w turystyce uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
13. Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych poprzez system certyfikacji dobrowolnej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
14. Inkunabuły dawnej biblioteki gimnazjalnej w Szczecinie − próba odtworzenia zasobu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Przejdź
15. Collective or individual biography? A communist in “Regained Lands” just after the WW2
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
16. Jan Buk and the Western and Northern Polish Lands. Contribution to the Development of Sorbian-Polish Contacts
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
17. Marian Jurczyk in the so-called “trial of eleven” (1981–1984)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
18. Greek Catholic Church and its Clergy in the Western and Northern Territories of Poland Between 1947 and 1957 – аn Outline of a Collective Portrait
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
19. Jan Lembas (1914–2000). Chairman of the Presidium of the Voivodship National Council in Zielona Góra (1956–1973) and the Voivode of Zielona Góra (1973–1980)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
20. Piotr Zaremba (1910–1993). Biography to be unveiled
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
21. Spis treści
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
22. Przemoc domowa wobec dzieci i młodzieży szkolnej na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
23. Jak niemiecki Marienkirche stał się polską Katedrą Wniebowzięcia NMP w świetle akt z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
24. Kontakty Niemców, Kaszubów i Krajniaków z województwa koszalińskiego z Republiką Federalną Niemiec w latach 1958-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
25. Kto spalił Słupsk w marcu 1945 roku? Przypadek pomorskiego miasta zajmowanego przez Armię Czerwoną
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
26. Ograniczenia w fotografowaniu w strefie nadgranicznej Środkowego Nadodrza w latach 1945-1956
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
27. Procesy o czary na pograniczu północno-zachodniej Wielkopolski i Nowej Marchii w czasach wczesnonowożytnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
28. Reintegracja społeczno-zawodowa z perspektywy podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
29. Relacje podróżnicze z końca XVI i XVII wieku jako pierwsze opisy architektury i sztuki Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
30. Sekcja Hotelowa szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa i jej działalność na terenie miasta w latach 1973–1990
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
31. Wielki dzień Skalina (7 IV 1269), początki Choszczna i pomorskich v. Kleistów. W tle konflikt księcia Barnima I, jego rycerstwa z ziemi stargardzkiej i cystersów kołbackich z joannitami oraz interwencja margrabiów brandenburskich w zlewni lewobrzeżnej Iny
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
32. The place of animals in the legal system based on the Hunting Law: Legal and humane aspects
(Studia Administracyjne)
nr 12 2020 2020 Przejdź
33. Joachim Zdrenka, Złotów 1370 – 2020. 650-lecie miasta, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 574
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
34. Problemy Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1947 (z perspektywy kadr)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
35. Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946–2021). Od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
36. Działalność społeczno-polityczna Ukraińców w Polsce w okresie tzw. karnawału „Solidarności” (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
37. Działania admirała Michiela de Ruytera w drugiej wojnie północnej – zdobycie Nyborga
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
38. „Mądra kobieta” z fary kołobrzeskiej od malarskiej kompozycji do graficznego rozproszenia parenetycznej formuły obrazowej.
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
39. Spis treści
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
40. Rec. Katarzyna Rembacka, Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912-1989, Warszawa-Szczecin 2020.
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
41. Eckhard Jäger, Robert Geissler (1819-1893). Ein Zeichner von 2000 Veduten. Biographie und Ouvrekatalog, Verlag Rockstuhl, Bad Lagensalza 2021, s. 192, 74 ilustr.
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
42. Wielkanocna woda
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
43. Wielkanocna woda. Posłowie do tłumaczenia opowiadania Uwego Johnsona na język polski
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
44. W poszukiwaniu dobrego sąsiedztwa 35 lat koordynowania w IFG i ILiNM inter-i transkulurowych projektów wymiany nad Odrą – szczeciński model germanistyki kulturowego pogranicza
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
Strona