Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 29.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Współcześni menedżerowie i przedsiębiorstwa – zarys problematyki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
2. Problemy w organizacji – techniki definiowania problemu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
3. Prädispositionen polnischer Außenpolitik: Russland – Polen – Deutschland
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Przejdź
4. Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych – wyniki badań wstępnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
5. Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
6. Uwagi o współczesnym zarządzaniu na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
7. Bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
8. Wyzwania dla współczesnej praktyki przygotowania do bierzmowania na przykładzie doświadczeń Polski i Niemiec
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Przejdź
9. Globalna kastomizacja łańcuchów dostaw na rynku aparatów słuchowych
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
10. Właściwości mezostruktury małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
11. Cechy zachowań i klasyfikacja obiektów w ujęciu dynamicznej oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
12. Efekt dźwigni finansowej jako sposób na podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
13. Organizacja pracy w biurze rachunkowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
14. Dochód całkowity jako kategoria rachunkowości - artykuł dyskusyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
15. Wykorzystanie instrumentów rachunkowości na potrzeby zarządzania kosztami ochrony środowiska
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
16. Informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
17. Mediacja obligatoryjna w świetle orzecznictwa trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
18. Mediacja w sprawach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i cywilnych – zakres i zasady (analiza porównawcza)
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
19. Reputacja firmy jako wartość w środowisku regionalnym – na przykładzie MSP województwa łódzkiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
20. Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project ExecellenceBaseline 4.0
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
21. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
22. Klasyfikacja miast w Polsce w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
23. Polityka inwestycyjna w województwie szczecińskim w latach 1961-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1967 1967 Przejdź
24. Problemy inwestycyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym woj. szczecińskiego w latach 1946-1970
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Przejdź
25. Morski przemysł rybny jako element rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
26. Opłacalność nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w produkcji zwierzęcej i rybołówstwie morskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Przejdź
27. Wahania sezonowe w produkcji globalnej i wydajności pracy w przemyśle spożywczym województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Przejdź
28. Zatrudnienie a wzrost produkcji w przemyśle Pomorza Szczecińskiego - elementarne związki ilościowe
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1977 1977 Przejdź
29. Rytm pracy w przemyśle w ujęciu rocznym /na przykładzie przemysłu Pomorza Szczecińskiego w latach 1963-1972/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1974 1974 Przejdź
Strona