Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 36.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. ISTOTA JAKOŚCIOWYCH BADAŃ PEDAGOGICZNYCH - WPROWADZENIE
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
2. BADANIA EDUKACJI Z PERSPEKTYWY PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ - KILKA UWAG TEORETYCZNYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
3. ANALIZA DYSKURSU I JEJ ZASTOSOWANIE W BADANIACH EDUKACYJNYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
4. Strukturalna analiza biblijnych tekstów narracyjnych – implikacje pedagogiczne
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
5. KULTURA SELFIE. BADANIA MOBILNE W ZGLOBALIZOWANEJ KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
6. Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos, Badania jakościowe w pedagogice – wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 304
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
7. SPRAWOZDANIE Z VI SEMINARIUM METODOLOGII PEDAGOGIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO PEDAGOGIKA JAKO HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA NAUKA STOSOWANA– KONSEKWENCJE METODOLOGICZNE Szczecin, 23-25 czerwca 2016 roku
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
8. ANALIZA WTÓRNA JAKOŚCIOWYCH DANYCH ZASTANYCH: PRZEGLĄD ZAŁOŻEŃ TEORETYCZNYCH I APLIKACJI METODOLOGICZNYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
9. RAMOWANIE SZKOŁY I EDUKACJI W POLSKIM DYSKURSIE PRASOWYM
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
10. O UWZGLĘDNIANIU MATERIALNOŚCI. PRACA APARATU W TERENIE
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
11. O SENSIE I GODNOŚCI ŻYCIA I PRACY W WYPOWIEDZIACH MŁODYCH NAUCZYCIELI 2015
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
12. WOJNA W „STREFIE KOMFORTU”. KONFLIKT SYRYJSKI W SPOŁECZNOŚCIOWEJ PRZESTRZENI TWITTERA
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
13. Robert Kreitz, Ingried Miethe, Anja Tervooren (red.), Theorien in der qualitativen Bildungsforschung – Qualitative Bildungsforschung als Theoriegenerierung, Verlag Barbara Budrich, Opladen Berlin Toronto 2016, ss. 256
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
14. SPRAWOZDANIE Z VI MIĘDZYUCZELNIANEJ KONFERENCJI DOKTORANTÓW PEDAGODZY I PSYCHOLODZY WOBEC WYZWAŃ EDUKACYJNYCH – WARSZTAT MŁODEGO BADACZA Warszawa, 16-17 marca 2017 roku
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
15. OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO UNIWERSYTECKIEJ PROFESURY DROGA TERENI BAUMAN Z CIESZANOWA NA UNIWERSYTET GDAŃSKI
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
16. KONSTRUOWANIE WIEDZY O CZASIE MINIONYM W PEDAGOGICE. KILKA UWAG O PRAKTYCE EDUKACYJNEJ W WARUNKACH ZMIAN KULTUROWYCH W POLSCE XX WIEKU
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
17. KOMPETENCJE BADAWCZE I ŚWIADOMOŚĆ METODOLOGICZNA PEDAGOGÓW (POBOCZA SZLAKU MYŚLOWEGO TERESY BAUMAN)
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
18. DWIE FENOMENOLOGIE (HUSSERL – PERLS) ORAZ ICH FUNKCJE W PEDAGOGICZNYM PROCESIE BADAWCZYM - tekst dedykowany pamięci Profesor Teresy Bauman -
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
19. BADANIE JAKOŚCIOWE JAKO POZNANIE IDIOMATYCZNE
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
20. ZMIANA JAKO PRZEDMIOT I EFEKT SPOŁECZNYCH BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
21. ILOŚĆ – JAKOŚĆ: KONSEKWENCJE KŁOPOTLIWEGO KRYTERIUM ROZRÓŻNIANIA BADAŃ EMPIRYCZNYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
22. TERESY BAUMAN KONCEPCJA HYBRYDYCZNYCH BADAŃ PEDAGOGICZNYCH – POSZUKIWANIE KOMPLEMENTARNOŚCI CZY KRYTYKA METODOLOGICZNA
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
23. MEANDRY BADAŃ ETNOGRAFICZNYCH W SZKOLE
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
24. PRZESTRZEŃ I MIEJSCE JAKO KATEGORIE BADAWCZE W PEDAGOGICE - WPROWADZENIE -
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
25. MIEJSCE WSPÓLNE
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
26. ETNOMETODOLOGIE PRZESTRZENI WYKLUCZONYCH. KATEGORIA ULICY W KONTEKŚCIE STUDIÓW MIEJSKICH NA GRUNCIE PEDAGOGIKI
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
27. RECYDYWISTA, CZYLI ŻYCIE TO FIKCJA. OPOWIEŚĆ O POWSTAWANIU PEWNEGO FILMU DOKUMENTALNEGO
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
28. FOTOGRAFIA NA MIEJSCA WRAŻLIWA. OBECNOŚĆ „FOTOOBRAZU” W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
29. ANALIZA FOTOGRAFII JAKO MATERIAŁÓW ZASTANYCH NA PRZYKŁADZIE JAKOŚCIOWYCH BADAŃ BLOGÓW NASTOLATKÓW
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
30. PRZESTRZEŃ SPOTKANIA I RELACJI „MISTRZ – UCZEŃ” ORAZ WYBRANE NARZĘDZIA BADAWCZE STOSOWANE W JEJ EKSPLORACJI
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
31. MARTYNA PRYSZMONT-CIESIELSKA (RED.), MACIERZYŃSTWO UNPLUGGED W BADANIACH INSPIROWANYCH SZTUKĄ. W KIERUNKU REFLEKSYJNEJ PRAKTYKI BADAWCZEJ, OFICYNA WYDAWNICZA „ATUT” – WROCŁAWSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE, WROCŁAW 2016, SS. 150
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
32. Zagadnienia stabilizacji i integracji ludności na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1978 1978 Przejdź
33. Budżet czasu - próba opisu wewnętrznego zróżnicowania społecznego robotników
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1982 1982 Przejdź
34. Integracja załogi robotniczej jako problem badawczy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Przejdź
35. Sytuacja pracy a wynalazczość pracownicza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
36. Pożegnanie Hektora z Andromachą w tekstach i obrazach
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
Strona