Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 24.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Rola ekoturystyki w rozwoju gmin na przykładzie Euroregionu Glacensis
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
2. Названия водок как источник информации о регионе происхождения
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
3. Influence of Selenium on Oxidative Stress in Athletes. Review Article.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
4. STRUKTURALNO-PRZESTRZENNE ANALIZY POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO W PRZEMYŚLE BUDOWLANYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
5. Ностальгические названия водок
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
6. Zużycie wody w gospodarstwach domowych na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej „ogrodnik” w Sianowie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
7. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku – przegląd literatury
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
8. Elektryczność w służbie władzy i ludzi. Elektryfikacja wsi Pomorza Zachodniego w pierwszym ćwierćwieczu po drugiej wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Przejdź
9. Muzealne wizje przeszłości Pomorza Zachodniego – od „Ojczyny wielu” do Centrum Dialogu Przełomy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Przejdź
10. Studencki rynek najmu mieszkań – pomiar i analiza preferencji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
11. Gospodarka regionalna – potencjał województwa opolskiego w świetle rankingu „złota setka”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Przejdź
12. Selection of accommodation by Polish tourists in Croatia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
13. Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie ceł pobieranych przez organy Służby Celno-Skarbowej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
14. David Gilly i jego mapa Pomorza Zachodniego z 1789 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
15. Dwa nieznane plany Szczecina z 1873 i 1879 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
16. Plany miast Pomorza Zachodniego w atlasie Joh. Georga Maxa von Furstenhoffa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
17. Źródła do dziejów ludności polskiej na Pomorzu Zachodnim w zasobie Wojewódzkiego Archiwum i Państwowego w Szczecinie /1918-1939/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1979 1979 Przejdź
18. Pruskie władze administracyjne miasta Szczecina w okresie okupacji francuskiej 1806-1813
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1980 1980 Przejdź
19. Organizacja Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie jako organu przedstawicielskiego w iatach 1945-1954
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1979 1979 Przejdź
20. Przemysł na Pomorzu Zachodnim. 1945-1949
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
21. Spa services distribution and spa specialization in Eastern Poland spa communes
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
22. General Data Protection Regulation – results of a pilot study
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
23. Kłopotliwa (nie)pamięć o Zagładzie: wymazywanie żydowskości w recepcji i ekranizacji Weisera Dawidka Pawła Huellego
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
24. Aspectos de la lexicogénesis a la luz de la lingüística cognitiva. El caso de las formas femeninas derivadas de los sustantivos personales masculinos
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Przejdź
Strona