Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 77.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Elementy „ludowe” w religijności współczesnej?
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Przejdź
2. The Sustainable Management of Tourism as Part of the Innovative Region Management. Based on the Europan Tourism Indicators System for Sustainable Destinations
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
3. Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
4. Głód autentyzmu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Przejdź
5. Aksjologiczne uwarunkowania innowacyjności
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Przejdź
6. Obowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Przejdź
7. Studenci kierunków społecznych i humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego wobec spraw publicznych. Zainteresowanie – postrzeganie – rozprawianie
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Przejdź
8. Młodzi pszczelarze. Postawy uczniów technikum w Pszczelej Woli wobec pszczelarstwa i pszczół
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Przejdź
9. Quo vadis, socjologio?
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
10. Polscy menedżerowie wobec teorii organizacji i zarządzania
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
11. Big Data: nowe wyzwania a zmiana kultury organizacji
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
12. Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
13. Innowacyjność w organizacjach sektora samorządowego
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
14. Innowacje społeczne odpowiedzią na lokalne problemy współczesnego społeczeństwa
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
15. Zatrudnienie wspomagane szansą dla osób niepełnosprawnych
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
16. Odpowiedzialność placówki medycznej w komunikacji z pacjentem
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
17. Wyobraźnia socjologiczna i misja socjologii organizacji
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
18. Bariery endogenicznego rozwoju wspólnot gminnych
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
19. Opieka nad pokoleniem rodziców w procesie migracji. Na podstawie badań polskich migrantek w Norwegii oraz pracowników socjalnych i księży w kraju
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
20. Czy architektura czasów PRL ma znaczenie? Analiza wydarzenia medialnego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
21. Między Rosją a Zachodem. Polityczno-społeczny wymiar relacji Mołdawii z Unią Europejską
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
22. Nieobowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
23. Implementation Possibilities of a System For Management and Measuring of Sustainable Development of Tourism in Metropolitan Areas: The Case of Poznań Agglomeration
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
24. Adaptacja? Asymilacja? Wykluczenie? Powojenna polityka państwa polskiego wobec Ślązaków
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Przejdź
25. Władza i panowanie w neoliberalnym mieście semiperyferyjnym. Zarys problemu
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Przejdź
26. Environmental Conflicts in Port Cities
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Przejdź
27. Beliefs in Manifestations of the Supernatural as an Element of Contemporary Religiosity
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Przejdź
28. Ja bym chciała, żeby moje dzieci mieli szczęśliwe dzieciństwo, nie tak, jak ja... Dzieciństwo własne a dzieciństwo własnych dzieci w narracjach wielodzietnych ubogich kobiet
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Przejdź
29. Lifelong Learning as an Important Element of the Social Integration of the Elderly
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Przejdź
30. Strona tytułowa
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
31. Strona redakcyjna
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
32. Spis treści
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
33. Od redaktorów naukowych numerów 1 i 2 z 2017 roku
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
34. Źródła białych plam w socjologii
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
35. Stanowiska teoretyczne w socjologii regionu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
36. Trauma dezintegracji i integracji w wymiarze lokalnym na przykładzie powojennego powiatu ełckiego
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
37. Wokół miejsca. Integracja i tożsamość mieszkańców Elbląga i okolic
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
38. Strażniczki wartości i aktorki zmiany – ku określeniu roli kobiet w konstruowaniu tożsamości mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
39. Pamiętam, że... O społecznej konstrukcji pamięci mieszkańców miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
40. Niemcy wczoraj i dziś. Przyczynek do analizy przemian społeczno-kulturowych ludności niemieckiej Dolnego Śląska od 1945 roku do współczesności
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
41. Pamięć Kresowian i o Kresach w kontekście przemian pamięci na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
42. Zastosowanie metod mieszanych we współczesnych badaniach na Ziemiach Zachodnich i Północnych – przykład Żuław i Powiśla
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
43. Szczecin jako przestrzeń życia i rozwoju w świadomości jego aktywnych zawodowo mieszkańców w kontekście rekompozycji rynków pracy Pomorza Zachodniego
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
44. Szczecin w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
45. Warunki rozwojowe Szczecina w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
46. Strona tytułowa
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
47. Spis treści
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
48. Strona redakcyjna
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
49. Meandry etnicznych i narodowych identyfkacji
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
50. Obywatel: z państwem czy bez państwa? Stare i nowe koncepcje obywatelstwa
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
51. O spotkaniu tożsamości z polityką
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
52. Identyfkacja i tożsamość kulturowa w różnych skalach przestrzennych
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
53. Poczucie tożsamości narodowej Polaków w kontekście zachodnioeuropejskim
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
54. Identyfkacje terytorialne a nowe media. Więź lokalna a więzi internetowe
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
55. Tworząc miejsce. Dyskurs tożsamościowy a animacja kultury na przykładzie Gdańska, Szczecina i Wrocławia
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
56. Chabolismo, czyli o biednym obliczu osadnictwa Cyganów i Romów w wielokulturowej Hiszpanii
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
57. Spis treści
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
58. Strona tytułowa
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
59. Strona redakcyjna
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
60. O znaczeniu praw społecznych dla rozwoju obywatelstwa
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2018 Przejdź
61. Nadzieje i obawy Polaków wobec integracji europejskiej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2018 Przejdź
62. O architekturze umacniania w opiece hospicyjnej nad dzieckiem jako wyzwaniu dla pracy socjalnej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2018 Przejdź
63. Starzenie się społeczeństwa europejskiego jako wyzwanie XXI wieku. Casus Polski
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2018 Przejdź
64. Polacy w obliczu współczesnych procesów i problemów migracyjnych. Poczucie zagrożenia i jego społeczno-demograficzne uwarunkowania na podstawie analizy wyników badań sondażowych
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2018 Przejdź
65. Współczesne pszczelarstwo polskie pomiędzy rolnictwem a ruchem społecznym
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2018 Przejdź
66. (Nie)obecne granice. Ramy konceptualizacji badań granic i pograniczy
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2018 Przejdź
67. Strona tytułowa
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2018 Przejdź
68. Spis treści
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2018 Przejdź
69. Strona redakcyjna
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2018 Przejdź
70. Rodzinna przestrzeń a technologie komunikacyjne
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
71. Rodzina a kapitał społeczny. Wybrane problemy teoretyczne i badawcze
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
72. Dzietność jako element życia społecznego we współczesnym społeczeństwie polskim
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
73. Relacje intymne we współczesnym świecie
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
74. Realizacja funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej rodziny w kontekście niepełnej sprawności kobiety
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
75. Podział obowiązków i władzy w rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
76. Modele rodziny w reklamach telewizyjnych. Analiza semiotyczna
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
77. Strona redakcyjna
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
Strona