Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 9.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych jako podmioty etnopolityki
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Przejdź
2. Jadwiga Plewko, Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny, wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, ss. 232
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Przejdź
3. Porozumienia procesowe – alternatywa czy dominanta w postępowaniu karnym?
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
4. Obowiązek działania na rzecz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście niedookreślonego charakteru zasad wymiaru kar za jej naruszenie
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Przejdź
5. Narodowy Bank Polski jako centralna bankowa instytucja dewizowa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
6. Spłata kredytów denominowanych lub indeksowanych w walucie innej niż waluta polska
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
7. Strona podmiotowa a wina – wzajemne relacje
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
8. Wytwarzanie lub obrót dopalaczami jako czyn z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2018 (22) 2018 Przejdź
9. Bankowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
Strona