Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 83.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Dietary Intake of Antioxidant Vitamins in Diets of Amateur Adults Preparing For a Marathon
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Przejdź
2. EMG parameters and kinesthetic differentiation during the free-throw of basketball players with various levels of athletic experience
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Przejdź
3. Selected aspects of statistical analyses in sport with the use of STATISTICA software
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Przejdź
4. Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
5. Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków-przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
6. Ceny usług komunikacji miejskiej jako element konkurencyjności na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
7. The Negative Effects of Tourism Development in the Perception of Residents of Different Types of Rural Communities
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
8. Marketing wirusowy w przedsiębiorstwach usługowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
9. Nowoczesne rozwiązania w usługach publicznych na przykładzie miejskiej karty elektronicznej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
10. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
11. Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
12. PERSPEKTYWY POWSTANIA GRUP PRODUCENCKICH W ŁAŃCUCHACH DOSTAW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
13. ZNACZENIE DOBRYCH RELACJI Z PRACOWNIKAMI W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
14. Systemy wsparcia innowacji ekologicznych Polski Wschodniej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
15. Motywy folklorystyczne w liryce Franciszka Karpińskiego. Pieśń dziada sokalskiego w kordonie cesarskim
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
16. Potencjał bioklimatyczny polskiego wybrzeża Bałtyku w letnim sezonie turystycznym
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
17. Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
18. Działania Unii Europejskiej przeciwdziałające cyfrowemu wykluczeniu na przy-kładzie wymagań odnośnie dostępności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
19. Przeobrażenia sieci dystrybucji biletów miejskiego transportu zbiorowego w procesach wdrażania elektronicznych systemów poboru opłat
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
20. CROWDSOURCING JAKO FORMA WDRAŻANIA INNOWACJI W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
21. Time Analysis of Muscle Activation during Basketball Free Throws
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
22. Stilzüge der Internetepoche in der modernen deutschen Prosa
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
23. Time and cost competitiveness of inland waterway transport in relation to alternative modes of transport for hinterland of the Szczecin-Świnoujscie port complex (case studies)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Przejdź
24. Bibliografia pracowników naukowych oraz jej rola w upowszechnianiu dorobku naukowego i parametryzacji uczelni
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Przejdź
25. Turystyka i edukacja leśna a potrzeby współczesnych konsumentów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
26. Quo vadis, socjologio?
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
27. Use of social media by public transport operators
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
28. System dynamicznej informacji jako informatyczne narzędzie udostępniania informacji pasażerom w publicznym transporcie zbiorowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
29. ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
30. Definition of Learning Outcomes by University Teachers in the Context of the National Qualifications Framework of the Slovak Republic
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
31. Potencjał turystyczny i rekreacyjny gminy Cedynia
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
32. The issue of digital divide in rural areas of the European Union
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
33. Rozwój systemów informatycznych jednostek publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
34. Książka musi opanować ziemie odzyskane. Z czasów pionierskich książki i czytelnictwa na Pomorzu Zachodnim (1945–1949)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
35. Dietary Intake of Minerals in Diets of Adults Preparing for Marathon
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
36. Analiza wykorzystania czasu pracy kierowców
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
37. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uprawiania turystyki żeglarskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
38. Problematyka wiary w refleksji współczesnych katechetyków polskich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
39. Ziemianki Królestwa Polskiego a gospodarka . Koncepcje i empiria (przełom wieków XIX i XX).
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
40. Recenzja książki Krystyny Kmiotek, Zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
41. Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania – wybrane zagadnienia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Przejdź
42. Pożyczki z budżetu państwa jako instrument stabilizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Przejdź
43. Determinanty stabilności systemu finansów ochrony zdrowia w kontekście zmian demograficznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Przejdź
44. Działania promocyjne związane z koncepcją zrównoważonej mobilności miejskiej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
45. Kryterium pełnego zakresu funkcji w analizie koncentracji w formie joint venture
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
46. Analiza zmian regulacji prawnych dotyczących audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
47. The influence of regional culinary traditions on the attractiveness of agrotourism offer
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Przejdź
48. Prawne aspekty działania organizacji pozarządowych. problem eliminacji barier prawnych oraz organizacyjnych współpracy w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
49. Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
50. Recenzja. Ilona Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
51. Examples of good CSR practices in the TFL sector
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
52. Ensuring the mobility of senior citizens in urban areas – analysis of Polish cities SUMPs
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
53. Stres w miejscu pracy a potencjał pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
54. Prevalence of Depressive Symptoms among Young Adults in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Przejdź
55. Zmiany infrastruktury i księgozbioru Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Przejdź
56. Rola samorządu gminnego w multi-level governance w Republice Federalnej Niemiec
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Przejdź
57. Sentymentalizm – sielanka – długie trwanie. O nawiązaniach do sentymentalnych podstaw gatunku w poezji XX wieku
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
58. E-płatności w publicznym transporcie zbiorowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
59. Electronic feedback as a tool for changing households energy consumption
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
60. Controversial experience tourism in the eyes of generation Y representatives
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
61. Readiness to change and pro-health behaviours among students of physical education and other teaching specialisations
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
62. Geografia ludności
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Przejdź
63. Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1960 1960 Przejdź
64. Hasła morskie w "Małym słowniku ekonomicznym"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1959 1959 Przejdź
65. Koncepcja budowy portu pełnomorskiego na Wybrzeżu Środkowym /Koszalin - Jamno/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5-6 1962 1962 Przejdź
66. Niektóre problemy industrializacji polskich portów morskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1960 1960 Przejdź
67. Powiązanie gospodarki portu z gospodarką miasta
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1958 1958 Przejdź
68. Port szczeciński dziś i jutro
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1959 1959 Przejdź
69. Morskie szkolnictwo zawodowe w przedwojennej Gdyni
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1968 1968 Przejdź
70. Kultura prapolska
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1963 1963 Przejdź
71. Troja Północy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1961 1961 Przejdź
72. Nabrzeże; Rany świętego Jakuba; Rybaczka
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1961 1961 Przejdź
73. Terminologia morska w Słowniku Języka Polskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1967 1967 Przejdź
74. Na marginesie pamiętnika Bolesława Kasprowicza "Byłem juniorem"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1967 1967 Przejdź
75. Uwięzione ciało. Wokół Listów z cytadeli 1886 Bronisławy Waligórskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
76. Na marginesie książki Stanisława Darskiego i Witolda Strąka "Rozwój i perspektywy gospodarki morskiej w Polsce"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Przejdź
77. Ocena wizerunku miasta – na podstawie opinii mieszkańców Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Przejdź
78. Public Urban Transport Services in the Context of the Metropolitan Union in the Silesian Voivodship
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
79. A summary of the use of maize in nutritional products for sportsmen
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
80. Sense of generalised self-efficacy and pro-health behaviours of Polish and Spanish physical education students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
81. Selected determinants of the frequency of consuming particular food product groups among regional-level football referees
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 32, No. 4/2020 2020 Przejdź
82. Słowo w kadrze. Literatura i fotografia. Fotografia i literatura
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
83. Conspiratio maligna w naczyniu, czyli globalne teorie spiskowe a sceptycyzm
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Przejdź
Strona