Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 88.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wizerunek biegłego rewidenta według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
2. The acoustic properties of the syllabic rhotic of Croatian
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
3. W poszukiwaniu kryterium wyboru formy opodatkowania VAT w rolnictwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
4. Udział i rola banków komercyjnych w realizacji programów rozwoju gospodarczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
5. Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
6. Koncepcja wykorzystania strategicznej karty wyników w kontroli zarządczej uczelni publicznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
7. Wpływ wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową ING Banku Śląskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
8. Measuring problems and performance assessing in the capital group
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
9. Analiza i ocena płynności strukturalnej przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży obuwniczej notowanych na GPW w Warszawie w latach 2015-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
10. Integrated Reporting - Changes in Company Reporting
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
11. The scope of the use of a shared services centre in Polish communes
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
12. Depreciation in the Polish Income Tax System
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
13. The quality of information about business combinations under common control (BCUCC) disclosed under International Financial Reporting Standards (IFRS)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
14. Legal regulations of internal audit in Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
15. Acoustic analysis of three marked trills: welsh r̥ʰ, slavic rʲ and czech r̝
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
16. Ks. Adolf Giżyński. Życie i działalność na terenie gorzowskiej administracji apostolskiej i diecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
17. Spis treści
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
18. Strona tytułowa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
19. Strona redakcyjna
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
20. In Search Spirituality Biology
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
21. Freski w grzędzickiej świątyni - "zapomniany" zabytek średniowiecznej sztuki kościelnej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
22. "Robotnicy Bogiem silni" - perswazja w kazaniach szczecińskich bp. Kazimierza Majdańskiego
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
23. (Post) kapłańska opowieść o ukaraniu Mojżesza i Aarona (Lb 20,1–13). Przyczynek do dyskusji nad dokumentem P i jego późniejszymi uzupełnieniami
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
24. Wartość doświadczenia osób starszych dla rozwoju ludzi młodych w nauczaniu papieża Franciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
25. Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Warnicach w latach 1977–2018
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
26. "Ja przez Prawo umarłem dla Prawa" (Ga 2,19a). Śmierć "dla Prawa" jako element nawrócenia/powołania Pawła Apostoła
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
27. Naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym (Ef 1,13; 4,30) - zarys pneumatologii Listu św. Pawła do Efezjan
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
28. Charakterystyka stosunków hydrologicznych w rejonie Świnoujścia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
29. Współpraca krajów nadbałtyckich w dziedzinie ochrony zasobów biologicznych Bałtyku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1978 1978 Przejdź
30. Współpraca państw bałtyckich w zakresie ochrony środowiska morskiego Bałtyku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1978 1978 Przejdź
31. Dni w Diecezjach jako preludium przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Doświadczenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
32. Poziom duchowości i religijności u katolików zaangażowanych i niezaangażowanych w służbę liturgiczną
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
33. Jan Okoń, "Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów", Kraków 2018
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
34. Współpraca państw bałtyckich w dziedzinie ratownictwa morskiego na Bałtyku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1979 1979 Przejdź
35. Zagadnienia współpracy państw bałtyckich w zakresie korzystania z Bałtyku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1979 1979 Przejdź
36. Zagadnienie współpracy portów bałtyckich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Przejdź
37. Działalność wydawnicza wyższych szkół Szczecina w latach 1981-1983 na tle uczelni krajowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
38. Electromobility development in selected European countries in the light of available tax concessions
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
39. Strona tytułowa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
40. Strona redakcyjna
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
41. Spis treści
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
42. Bóg i uniwersalia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
43. Ingerencje władz państwowych w sprawowanie kultu publicznego na przykładzie działań zielonogórskiej administracji wyznaniowej wobec Kościoła gorzowskiego w latach 1945-1972
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
44. Aspekt historiograficzny Herodota, Tukidydesa i Plutarcha w chrystologii Dziejów Apostolskich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
45. Obrazy i rysunki w wychowaniu dzieci starszych do patriotyzmu
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
46. Wychowanie patriotyczne wyzwaniem dla katechezy Kościoła w Polsce
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
47. Ksiądz Józef Anczarski - z Kresów Wschodnich na Pomorze
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
48. Dusza czyni nas tymi, kim jesteśmy
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
49. Report on the 11th Polish Philosophical Congress in Lublin
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
50. Geneza Wulgaty i jej aktualny status w Kościele Katolickim. Uwagi na marginesie Listu apostolskiego papieża Franciszka "Scripturae Sacrae affectus"
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
51. Diritto alla pace, giustizia e “guerra giusta”
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
52. Czy istnieje dostosowana liturgia misyjna? Spór o komunikatywność liturgii
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
53. Peter Ahlwardt’s Theology of Thunder
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
54. "Ressentiment" jako uczucie reaktywne i faktor życia moralnego w świetle studium genealogicznego Friedricha Nietzschego "Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift"
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
55. Święty Józef – kairos dla trzeciego tysiąclecia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
56. Czy można przyjąć Ciało Chrystusa w sposób duchowy? Komunia duchowa i jej skutki
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
57. Edukacja społeczna w pisarstwie François Mauriaca na podstawie powieści "Le Noeud de vipères" i "Le Sagouin"
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
58. Instytucjonalizacja konfliktu prawo – sumienie jako współczesne wyzwanie dla systemów prawnych continental law
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
59. Implementacja posynodalnej adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia" papieża Franciszka w duszpasterstwie związków nieregularnych w diecezji płockiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
60. „Woda oczyszczenia” i jej parakultowe zastosowanie (Lb 19,1–22) jako problem egzegetyczny i teologiczny
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
61. "Biblia dla kobiet". Spór o duchowość kobiety
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
62. Struktura terenowej administracji wyznaniowej PRL na przykładzie Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze w latach 1950–1972
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
63. Stanowisko Kościoła katolickiego wobec szczepionek przeciw Covid-19
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
64. Otwartość Boga. Wieczność i wolna wola
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
65. Kontrowersje wokół ulepszania człowieka. Na podstawie książki "Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna"
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
66. Strona tytułowa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
67. Strona redakcyjna
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
68. Spis treści
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
69. Strona tytułowa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
70. Strona redakcyjna
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
71. Spis treści
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
72. Komunia Święta duchowa w czasach pandemii
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
73. La proposta di legge italiana contro l’omofobia: un pericolo per la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà educativa delle famiglie e la tutela dei minori
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
74. Miłość małżeńska w życiu świętych Luigiego i Marii Quattrocchi oraz Louisa i Zelii Martin. Analiza teologiczno-psychologiczna
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
75. Hejt i symbole religijne. Obrażanie przez prowokację jako nowy problem społeczny
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
76. Eucharystia Kościoła rzymskokatolickiego w Niemczech w dobie pandemii COVID-19
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
77. Parafie online w Polsce w dobie pandemii COVID-19. Studium przypadku
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
78. The role of the epiclesis in transubstantiation
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
79. „Język, który odsłania”. Funkcja fatyczna języka w przestrzeni katechetycznej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
80. Kultura cyfrowa jako kontekst współczesnej katechezy
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
81. Reakcja na zagrożenie koronawirusem – analiza publikowanych treści w początkowej fazie epidemii na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
82. Wolność religijna w kontekście chrześcijańskich mniejszości religijnych w regionie MENA
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
83. La questione dei divorziati alla luce dell’ecologia integrale di papa Francesco
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
84. Dekret o wolności sumienia i wyznania z 5 sierpnia 1949 roku jako przykład szykanowania duchowieństwa Kościoła gorzowskiego w latach 1949–1969. Zarys problematyki
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
85. Pragnienie chrztu a nadzieja zbawienia dzieci nieochrzczonych w Kodeksie prawa kanonicznego w perspektywie studium Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Aspekty teologiczne i prawne
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
86. „Mimo drzwi zamkniętych” (J 20,26). Refleksja nad duchowością komunii w warunkach izolacji społecznej na przykładzie Ruchu Focolari
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
87. Między karą Bożą a miłosierdziem. O obrazach Boga wobec problemu koronawirusa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
88. L’agire divino e umano. La manifestazione multiforme della grazia di Dio
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
Strona