Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 29.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Regionalny program operacyjny jako narzędzie polityki rozwoju samorządu województwa
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
2. Organizacja terytorialna państwa jako czynnik kształtujący ramy dla rozwoju regionalnego
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
3. Strona tytułowa
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
4. Strona redakcyjna
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
5. Spis treści
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
6. Wstęp
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
7. Integracja procesów oraz technologii intermodalnych jako czynnik realizacji koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
8. Zastosowanie elektronicznego listu przewozowego (e-CMR)
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
9. European Electronic Toll Service jako narzędzie interoperacyjności systemów poboru opłat drogowych w Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
10. Uwarunkowania i rozwój usług typu carsharing w Polsce
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
11. Nowoczesne rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej w transporcie publicznym
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
12. Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
13. Płatności mobilne - nowe trendy w rozwoju e-commerce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
14. Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
15. Wpływ gospodarki 4.0 na finanse przedsiębiorstwa
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
16. Wpływ edukacji finansowej na świadomość podejmowanych decyzji finansowych przez społeczeństwo
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
17. Podatnik pod stałą kontrolą - FISKUS w posiadaniu nowych narzędzi IT
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
18. Wpływ rozwoju kanałów dystrybucji usług bankowych na wyniki finansowe sektora bankowego
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
19. Efektywność finansowa wiodących innowacyjnych przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
20. Finanse gospodarstw domowych w perspektywie zmian technologicznych - gospodarstwa domowe 4.0
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
21. POMIAR EFEKTYWNOŚCI W PODMIOTACH LECZNICZYCH
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
22. ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ JAKO PODATKOWA ZACHĘTA DO PONOSZENIA NAKŁADÓW W OBSZARZE B+R
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
23. EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
24. PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
25. TRENDY W GOSPODARCE KRAKOWA W LATACH 2015–2017
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
26. LUKA KOMPETENCYJNA WŚRÓD KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW W DOBIE GOSPODARKI 4.0
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
27. Kapitał kreatywny w gospodarce regionalnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
28. Development of Public Services through the Implementation of European Self-Government Standards in Ukraine
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
29. Expenditure on public services in the countries of the European Union. Determinants of fiscal policy and public governance
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
Strona