Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 3099 (limit rekordów: 100, liczba stron: 31).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Edukacja w świadomości mieszkańców regionu pogranicza wschodniego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Przejdź
2. Selective acceptance of Brassicaceous plants by the peach potato aphid Myzus persicae: a case study of Aurinia saxatilis
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
3. In search of bIopestIcIdes: The effect of caraway Carum carvi essentIal oIl and Its major constItuents on peach potato aphId Myzus persicae probIng behavIor
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
4. The Suburban Areas of Tourist and Recreation Reception in the Opinion of Users. A Comparative Case Study
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
5. Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
6. Elektroniczne rejestry publiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
7. Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
8. Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
9. Rodzaje i systemy płatności elektronicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
10. Usługi cloud computing dla małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
11. Problemy elektronicznej realizacji usług w administracji publicznej i ochronie zdrowia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
12. Foresight jako narzędzie rozwoju turystyki regionalnej – studium przypadku regionu Laponii (Finlandia)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
13. Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w obszarach recepcji turystycznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
14. Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
15. Udostępnianie i wykorzystywanie danych otwartych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
16. Nowe technologie informacyjne a rozwój przestępczości elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
17. Ryzyko w sektorze publicznym w kontekście zintegrowanej informatyzacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
18. Samotność ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
19. Mózg i umysł zwierząt
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
20. Jezus Chrystus – centrum chrześcijańskiej wiary w świetle encykliki Lumen fidei
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
21. O utylitarystycznych założeniach nowożytnej nauki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
22. Uwarunkowania prawne karier akademickich w Polsce międzywojennej (1918-1939)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
23. Pedagogiczny kontekst postrzegania człowieka starego i starości jako fazy życia przez kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
24. Organizacja i działalność merytoryczna innowacji edukacyjnych wprowadzanych w szkolnictwie wyższym na przykładzie Big-bandu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza WPA w Kaliszu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
25. Electronic resource “Electrotechnics” as a tool of students’ educational activity management
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
26. Agambenowska szczelina edukacyjna. Recenzja Tyson E. Levis, On Study: Giorgio Agamben and Educational Potentiality, Routlege 2013
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
27. Uczenie się przez oduczanie – modyfikowanie reprezentacji społecznych przyszłych nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
28. Ocena zadowolenia pasażerów z jakości usług przewozowych komunikacji miejskiej na przykładzie PKM Jaworzno
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
29. Zniekształcenia koncepcji CSR w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
30. Rola transportu morsko–rzecznego w europejskim systemie transportowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
31. The Economic Dimension of the Influence of Sectoral Exemptions on the Dynamics of the Differentiation of the Prices of Original Spare Parts for Engine Vehicles in Poland
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
32. Analiza jakości komunikacji w aglomeracji górnośląskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
33. Analiza wykorzystania czasu pracy kierowców
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
34. Możliwości wykorzystania środków publicznych w rozwoju działalności przeładunkowej małych portów morskich na przykładzie portu w Darłowie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
35. Analiza jakości usług transportowych świadczonych przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
36. Gleichgewichte auf den Transport-, Verkehrs- und Logistikmärkten
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
37. Inne strony początkowe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
38. Changes in Aerobic and Anaerobic Performance Capabilities Following Different Interval-Training Programs
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
39. Changes in Motor Skills of Children who Train Sports Swimming at the Initial Stage of School Education (in an Annual Training Cycle)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
40. Effect of Aqua Aerobics on Selected Somatic, Physiological and Aerobic Capacity Parameters in Postmenopausal Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
41. The Assessment of the Occurrence of Benign Hypermobility Joint Syndrome in Physiotherapy Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
42. The Effects of a Six-week Plyometric Training Program on the Stiffness of Anterior and Posterior Muscles of the Lower Leg in Male Volleyball Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
43. The Influence of the 6-month Course of Nordic Walking on Patient with Parkinson's Disease - a Case Report
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
44. Design, Validation, and Reliability of Survey to Measure Knowledge of Nutrition, Weight Control and its Risks
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
45. Assessment of the Progress of Treatment Rehabilitation of Patients with Shoulder Joint Diseases
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
46. Counteracting Social Exclusion of People with Motor Dysfunctions through Physical Culture- Opinions of People with and without Physical Disabilities
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
47. The Effect of 12-week-long Nordic Walking Exercise on Body Composition, Changes in Lipid and Carbohydrate Metabolism Indices, Concentration of Selected Adipokines and Calcidiol in Healthy Middle-aged Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
48. Occurrence and Intensity of Spinal Pain in Motorcyclists Depending on Motorcycle Type
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
49. Table of Contents
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
50. Jubileusz prof. zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
51. Sponsoring w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
52. Wykorzystanie opcji rzeczywistych jako metody budżetowania kapitałowego – przegląd wybranych badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
53. Rola rachunkowości w realizacji projektów unijnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
54. Ocena wpływu zasad ujmowania umów leasingowych według MSSF 16 „Leasing” na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na GPW
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
55. Podatkowe aspekty zadłużenia w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
56. Ujawnienia na temat połączenia spółek w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
57. Dualizm sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
58. Model zbilansowanej karty wyników pracownika naukowo-dydaktycznego rozpoczynającego karierę zawodową – wybrane zagadnienia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
59. Wykorzystanie informacji kosztowych w procesie zarządzania szpitalami w Słowenii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
60. Czynniki wpływające na wdrażanie i eksploatację systemów finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach w Olsztynie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
61. Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
62. Ocena rentowności i płynności finansowej operatorów logistycznych w latach 2012–2014 na przykładzie wybranych spółek akcyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
63. Ryzyko jako przedmiot badania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
64. System pomiaru dokonań. Diagnoza rozwiązań stosowanych w polskich przedsiębiorstwach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
65. Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
66. Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
67. Wycena kapitału intelektualnego jako paradygmat współczesnej rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
68. Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy z perspektywy rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
69. Czynniki warunkujące rozwój rachunkowości w XXI wieku – wybrane problemy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
70. Polityka rachunkowości w sprawozdawczości i badaniu sprawozdań finansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
71. Determinanty stóp zwrotu kursów akcji w wybranych bankach w krajach europejskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
72. Instrumentarium materialnej polityki bilansowej dotyczące aktywów finansowych o charakterze własnościowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
73. Pomiar w rachunkowości finansowej wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
74. Zasadność analizy rynku i kierunków jego rozwoju w działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
75. Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako kategoria prawa bilansowego oraz narzędzie zarządzania ryzykiem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
76. Współczesny wymiar zasady ostrożności w rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
77. Nurt badań interdyscyplinarnych w rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
78. Etyka w outsourcingu rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
79. The quality of information on financial liquidity – empirical evidence from public companies quoted onWarsaw Stock Exchange
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
80. Rola zawodowych księgowych w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
81. Rola wybranych instrumentów polityki podatkowej w kształtowaniu ciężaru opodatkowania mikroprzedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
82. Uproszczona rachunkowość podmiotów sektora MSP – przykład Federacji Rosyjskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
83. Funkcja informacyjna rachunkowości w outsourcingu usług finansowo-księgowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
84. Pomiar płynności finansowej w kontekście zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
85. Rezerwy kapitałowe i ich znaczenie w działalności jednostki gospodarczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
86. Obligacje w polityce rachunkowości banków spółdzielczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
87. Uproszczone podejście do umów leasingu – uwarunkowania i skutki stosowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
88. Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
89. Rachunkowość w zarządzaniu parkiem narodowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
90. Idea i kierunki wykorzystania metody DEA do pomiaru efektywności działania gmin – wybrane aspekty
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
91. Neutralność podatku od towarów i usług w gminie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
92. Standaryzacja rachunkowości budżetowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
93. Identyfikacja kosztów środowiskowych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa branży energetycznej – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
94. Organizacja obiektowego rachunku kosztów usług pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie regionalnej spółki przewozowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
95. Ujmowanie kosztów działalności na potrzeby zarządzania zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
96. Koncepcja kaizen i kaizen costing w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
97. Kategorie kosztów decyzyjnych a analiza kosztów relewantnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
98. Rola zasobowego rachunku kosztów w przedsiębiorstwie realizującym projekty
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
99. Spis treści
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Przejdź
100. Lista
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
Strona