Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 7.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. On cyberimmortality
(Analiza i Egzystencja)
31 (2015) 2015 Przejdź
2. Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Przejdź
3. Cechy normatywne cła jako daniny publicznej w polskim i unijnym prawie celnym
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Przejdź
4. Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie ceł pobieranych przez organy Służby Celno-Skarbowej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
5. Sports in schools in the province of Volhynia in the years 1921-1939
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
6. Sports in the Province of Volhynia as Presented in the “Ziemia Wołyńska” Magazine (1928-1932)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Przejdź
7. Ruling as a form of settlement of an individual tax case: Considerations exemplified by tax overpayment
(Studia Administracyjne)
nr 12 2020 2020 Przejdź
Strona