Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 27.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. ZRÓŻNICOWANIE SYSTEMÓW OPŁAT ZA PRZEJAZD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH PO SIECI DROGOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
2. Atrakcyjność środowiska przyrodniczego w województwie zachodniopomorskim a aktywność turystyczna turystów zagranicznych
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
3. INDEKSY KONKURENCYJNOŚCI W OBSZARZE TURYSTYKI NA ŚWIECIE I W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
4. Szacunek wielkości popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego w Szczecinie na lata 2015–2017
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
5. Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w świetle polityki innowacyjności UE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
6. Marketing communication instruments used by the retail chain on the Internet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
7. Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
8. Turystyka w podregionach przygranicznych – analiza statystyczna
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
9. Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
10. Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy z perspektywy rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
11. Kollektive Bezeichnungen für bekannte Personen – Umriss eines Wortfeldes
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
12. Zum Beleidigungspotential der von Tiernamen abgeleiteten Personenbezeichnungen im Deutschen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
13. Die PF-Varianten des Expletivs in jiddischen Sätzen und ihren deutschen und polnischen Entsprechungen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
14. Von de Saussure zu einem kartografischen Ansatz – die Entstehung und Fortsetzung der Reflexion generativer Transformationsgrammatik
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
15. Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
16. Przestępczość w krajach członkowskich Unii Europejskiej – analiza statystyczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
17. Model of cooperation in the network of non-enterprise organizations on the example of Regional Tourism Organizations in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
18. Rezerwaty krajobrazowe i piękne rejony województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1961 1961 Przejdź
19. Zur Motivierung von Hodonymen in der Stadt Rzeszów (Reichshof) im Zweiten Weltkrieg
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
20. ‚Depression‘ im Lichte der konzeptuellen Metaphern im Deutschen. Eine Untersuchung am Beispiel verbaler Kollokationen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
21. Wissenschaftliche Diskussionen über die Grenzen der linguistischen Forschung: „Linguistische Treffen in Wrocław“ [Vol. 15]
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
22. Zum sprachlichen Weltbild in ausgewählten Begriffen aus dem Bereich des Erbrechts in der deutschen und polnischen Sprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
23. Struktury decyzyjne w transporcie samochodowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
24. Assessment of competitiveness of the EU export in services
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
25. Phraseologismen und phraseologische Modifikationen in den Presseüberschriften aus kontrastiver deutsch-polnischer Sicht im Blickfeld von Mariusz Frąckowiak
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 31 2022 Przejdź
26. Erziehung zur Mehrsprachigkeit am Beispiel der Erfahrungen von Germanistik-Studierenden ukrainischer Herkunft
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 31 2022 Przejdź
27. Konzeptualisierung der Emotionen ‚Überraschung‘ und ‚Wut‘ vor dem Hintergrund der konzeptuellen Metaphern GUT IST OBEN und SCHLECHT IST UNTEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 31 2022 Przejdź
Strona