Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 19.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Secesja części terytorium państwa w świetle prawa międzynarodowego publicznego. Zarys problematyki
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2019 (25) 2019 Przejdź
2. Problemy wydajności pracy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1963 1963 Przejdź
3. Rachunek opłacalności zatrudnienia a problemy pełnego zatrudnienia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
4. Zatrudnienie w gospodarce socjalistycznej w świetle teorii rachunku ekonomicznego /ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Przejdź
5. Uwagi w związku z projektowanymi zmianami w systemie planowania i zarządzania gospodarką narodową w latach 1966-1970
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Przejdź
6. Problem siły roboczej a gospodarczy rozwój Szczecina w latach 1962-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1962 1962 Przejdź
7. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
8. Rytm pracy w przemyśle w ujęciu rocznym /na przykładzie przemysłu Pomorza Szczecińskiego w latach 1963-1972/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1974 1974 Przejdź
9. Kierunki przemysłowego rozwoju Pomorza Zachodniego w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Przejdź
10. Przemysł Szczecina w roku 1962
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1962 1962 Przejdź
11. Wpływ bodźców zainteresowania materialnego na intensywność pracy w przemyśle
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1963 1963 Przejdź
12. Wyniki badań nad intensywnością pracy w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1961 1961 Przejdź
13. Zmiany w osobowym czynniku produkcji i ich znaczenie dla przemysłu Pomorza Szczecińskiego w latach 1956-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1967 1967 Przejdź
14. Rozwój przemysłu województwa szczecińskiego w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
15. Przemysł woj. szczecińskiego w 1963 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1964 1964 Przejdź
16. Podstawy rachunku ekonomicznej weryfikacji postępu technicznego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1976 1976 Przejdź
17. Postęp ekonomiczny i jego główne drogi w przedsiębiorstwie przemysłowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1982 1982 Przejdź
18. W sprawie postępu technicznego w przemyśle
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1963 1963 Przejdź
19. Przegląd działalności Instytutu Zachodnio-Pomorskiego /w Szczecinie/. Sekcja Ekonomiczna
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1962 1962 Przejdź
Strona