Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 78.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Kreowanie wartości dla interesariuszy organizatorów imprez masowych – ujęcie modelowe
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
2. Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
3. Limnoturystyka w Polsce Zachodniej na przykładzie Jeziora Zbąszyńskiego
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
4. Elektroniczne rejestry publiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
5. Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
6. Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
7. Rodzaje i systemy płatności elektronicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
8. Usługi cloud computing dla małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
9. Problemy elektronicznej realizacji usług w administracji publicznej i ochronie zdrowia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
10. WYKORZYSTANIE KONCEPCJI MARKETINGU DOŚWIADCZEŃ W TWORZENIU WARTOŚCI DODANEJ NA RYNKU IMPREZ MASOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
11. Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych. Problemy oceny liczby odwiedzających
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
12. Udostępnianie i wykorzystywanie danych otwartych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
13. Nowe technologie informacyjne a rozwój przestępczości elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
14. Ryzyko w sektorze publicznym w kontekście zintegrowanej informatyzacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
15. Elementarne szkoły wielskie z polskim/kaszubskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do wojny siedmioletniej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
16. Proces translokacji miasta Łeby
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
17. Regiony czy destynacje turystyczne. Kontrowersje wokół definiowania i nazywania
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
18. Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
19. Możliwości zastosowania metody Mystery Shopping w ocenie jakości usług turystycznych. Studium przypadku – Termy w Białce Tatrzańskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
20. Handel morski i porty Brandenburgii-Prus w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
21. The French Conquest of Algiers.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Przejdź
22. Elementarne szkoły wiejskie finansowane z funduszu szkolnego na Pomorzu pruskim latach 1777-1807
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Przejdź
23. Współczesne zabezpieczenie portów lotniczych w kontekście zagrożenia terrorystycznego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Przejdź
24. Prawne aspekty działania organizacji pozarządowych. problem eliminacji barier prawnych oraz organizacyjnych współpracy w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
25. POLITYCZNO-MILITARNE ASPEKTY ATAKU CIEŚNIN TURECKICH W ŚWIETLE PLANU CHURCHILLA–CARDENA
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Przejdź
26. Proces przebudowy stosunków kościelnych na kaszubskim obszarze językowym Księstwa Szczecińskiego w XV wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Przejdź
27. Organization and management of tourist attractions. Case studies of Lower Silesia projects
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
28. Problem zasolenia gleb miasta Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
29. Społeczne aspekty migracji na Ziemiach Zachodnich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1965 1965 Przejdź
30. Społeczeństwo wielkopolskie w osadnictwie Ziem Zachodnich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1963 1963 Przejdź
31. Ludność miast województwa szczecińskiego w latach 1900-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
32. Demograficzne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
33. Zmiany w strukturze społeczno-zawodowej ludności województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1964 1964 Przejdź
34. Bogusław XIV - ostatni Gryfita
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1967 1967 Przejdź
35. Cosmus von Simmer dyplomata i historyk z I połowy XVII stulecia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Przejdź
36. Polska flota wojenna Zygmunta Augusta w Darłowie w 1568 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1963 1963 Przejdź
37. Próba wprowadzenia polskiej soli na Pomorze Zachodnie w XVI w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1964 1964 Przejdź
38. Sprawy zachodniopomorskie na sejmie toruńskim w roku 1576
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1966 1966 Przejdź
39. Ateny wałeckie. Zarys historii gimnazjum wałeckiego do końca XIX w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9 1958 1958 Przejdź
40. Historia powiatu wałeckiego w zarysie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1962 1962 Przejdź
41. Patronat Poznania nad Szczecinem w 1945 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5-6 1962 1962 Przejdź
42. Florian Zaniecki redaktor 'Wychodźcy Polskiego"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
43. Rybacy kutrowi
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Przejdź
44. Tworzenie się nowego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1960 1960 Przejdź
45. Społeczeństwo Ziem Zachodnich. Studium porównawcze wyników badań socjologicznych w województwie zielonogórskim w latach 1956-1960 i 1968-1970
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Przejdź
46. Z badań nad stosunkiem ludności polskiej Pomorza Zachodniego wobec odradzającego się państwa polskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1979 1979 Przejdź
47. Niektóre aspekty polityki zatrudnienia i metod prognozowania w regionie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Przejdź
48. O roli kobiet w regionalnym bilansie zasobów pracy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
49. Kilka uwag w sprawie uprawnień i obowiązków kapitana statku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1967 1967 Przejdź
50. Zapotrzebowanie regionu na kadry kwalifikowane
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
51. Terenowe organy administracji morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1959 1959 Przejdź
52. Nowoczesna technika obliczeniowa w gospodarce województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
53. Problemy inwestycyjnego rozwoju regionu. /Na przykładzie woj. szczecińskiego/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Przejdź
54. Społeczno-gospodarczy dorobek Pomorza Zachodniego w 30-leciu /PRL/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
55. Stan i kierunki rozwoju przemysłu województwa szczecińskiego w 40-leciu Polski Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
56. Ekonomiczno-społeczne przesłanki kryzysu grudoiowo-styczniowego 1970/1971 roku w woj.szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Przejdź
57. Gospodarka województwa szczecińskiego w świetle wytworzonego dochodu narodowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Przejdź
58. Kierunki rozwoju małych miast w województwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1967 1967 Przejdź
59. Ekonomiczne podstawy eksploatacji floty rybackiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
60. Rozwój transportu morskiego w Związku Radzieckim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1967 1967 Przejdź
61. Pilotaż morski
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1961 1961 Przejdź
62. Niektóre problemy rozwoju pogłowia zwierzęcego w woj. szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1958 1958 Przejdź
63. Postęp organizacyjny w zarządzaniu uspołecznionymi przedsiębiorstwami rolnymi Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1970 1970 Przejdź
64. Problemy integracji w gospodarce mlekiem na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Przejdź
65. Problemy przyszłej organizacji zaplecza usługowego rolnictwa Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1971 1971 Przejdź
66. Zarys rozwoju państwowych gospodarstw rolnych województwa koszalińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1964 1964 Przejdź
67. Zarys rozwoju wielkotowarowych socjalistycznych przedsiębiorstw rolnych na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1968 1968 Przejdź
68. Produkcja mleka w województwie szczecińskim w latach 1950-1972
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1974 1974 Przejdź
69. Kierunki rozwoju państwowych gospodarstw rolnych województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1961 1961 Przejdź
70. Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy województwa szczecińskiego w latach 1945-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
71. Rozwój rolnictwa województwa szczecińskiego w 35-leciu PRL
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
72. Wpływ warunków przyrodniczych na kształtowanie się produkcji rolnej w województwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1963 1963 Przejdź
73. Półwiecze pracy dydaktycznej naukowej i społecznej profesora doktora Stefana Kownasa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1973 1973 Przejdź
74. Skandynawistyka w wydawnictwach Instytutu Bałtyckiego 1965-1969
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1970 1970 Przejdź
75. Skandynawistyka w wydawnictwach Instytutu Bałtyckiego 1970-1977
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1978 1978 Przejdź
76. Z działalności Sekcji Rolnej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Przejdź
77. Troja Północy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1961 1961 Przejdź
78. O Krzysztofie Celestynie Mrongowiuszu raz jeszcze. W Roku Mrongowiuszowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
Strona