Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 19.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Assessment of Impact of Early Stroke Rehabilitation on Hip Joint Mobility of the Affected Leg in Patients after Cerebrovascular Accidents
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
2. The Concept of Treatment of Scolioses Employing Asymmetrical Aquatic Exercises
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
3. The Significance of Swimming and Corrective Exercises in Water in Treatment of Postural Deficits and Scoliosis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
4. Assignment of Usefulness of Physiotherapy Applied to Sports Training in the Case of Szczecin Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
5. The assessment of aerobic physical capacity in young swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Przejdź
6. Adventure/qualified tourism in the rehabilitation of juveniles
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Przejdź
7. Leisure Time Animation in the Context of Rehabilitation of Juveniles in Youth Detention Centres/Correctional Facilities
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Przejdź
8. Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
9. Zmiany na polskiej wsi w perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
10. Non-formal Education in the Animation of Leisure and Recreation versus the Development of Social Competence
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
11. Marketing doświadczeń a budowanie interakcji konsumenta w środowisku wirtualnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
12. PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA DZIETNOŚCI, PRZECIĘTNEGO DALSZEGO TRWANIA ŻYCIA ORAZ WSPółCZYNNIKA STAROŚCI W POLSCE W LATACH 2003–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
13. Zwyczaje komunikacyjne klientów i poszukiwanie nowoczesnych form promocji na rynku kultury
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
14. Podatek dochodowy z działalności rolniczej w Polsce. Istota, problemy, propozycje
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
15. Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich oraz plany zawodowe studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
16. Ekspansja handlowa azjatyckich gigantów w Ameryce Łacińskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
17. Reasons behind Studying Tourism and Recreation and Career Plans of Undergraduate Students
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Przejdź
18. Le rôle de la conception du métalangage sémantique naturel dans la didactique des langues : résultats de la recherche
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
19. Obraz czł(owi)eka w tekstach przysłów polskich
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
Strona