Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 17.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Comparison of Ankle Taping and Bracing on Ankle Biomechanics during Landing in Functional Ankle Instability
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Przejdź
2. Peripheral Artery Disease and Activity-Induced Shifts in Quadriceps Median Frequency during Treadmill Walking: A Preliminary Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
3. Impact of Training with Additional Respiratory Dead Space on Spirometry and Exercise Respiratory Pattern in Cyclists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
4. Zwinne podejście w zarządzaniu przedsiębiorstwem
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
5. Fundacja Europejska (Fundatio Europea) w świetle projektu Komisji Europejskiej dotyczącego jej statusu – wybrane zagadnienia
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Przejdź
6. Production and International Trade of Milk and Dairy Products in the USA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
7. Współczesne aspekty zarządzania w chmurach komputerowych i biblioteki infrastruktury technologii informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
8. Centra innowacji uniwersytetu Otago
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
9. Decyzja zakazująca podjęcia lub wykonywania działalności gospodarczej jako szczególny środek policji gospodarczej w prawie niemieckim
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
10. Die rechtsvergleichende Analyse als Hilfsmittel in der Didaktik der Rechtsübersetzung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
11. Der Philologe als Metarezipient des medialen Textes. Am Beispiel der Audiodeskription
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
12. Kontrastive deutsch-polnische Grammatik: Eine Besprechung der Arbeit von Joanna Golonka: "Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: ausgewählte Probleme"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
13. Neue Ausgabe der "Linguistischen Treffen in Wrocław"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
14. O pracy niewolniczej na Ziemi Lubuskiej w latach II wojny światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1963 1963 Przejdź
15. Sozialdemokratie und Polen Polenpolitik der SPD bis zum Warschauer Wertrag
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
16. Międzynarodowy ruch robotniczy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1977 1977 Przejdź
17. Struktury decyzyjne w transporcie samochodowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
Strona