Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 24.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Zróżnicowanie wykorzystania bazy noclegowej na wybrzeżu atlantyckim Argentyny
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
2. Sytuacja wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników w warunkach offshoringu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
3. Sport Injuries in Elite Amputee Football Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
4. Praca dyplomowa w procesie kształcenia wyższego – krytyczny przegląd opracowań metodycznych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
5. Fenomenografia jako metoda badania treści świadomościowych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
6. O wewnętrznych systemach zapewniania jakości w uczelniach polskich – w kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
7. Niż demograficzny w szkolnictwie wyższym – konsekwencje i proponowane sposoby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
8. Dlaczego szkoły wyższe nie wychowują?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
9. Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
10. Edukacja nieformalna bibliotek publicznych jako czynnik wspomagania procesu studiowania – przykładowe formy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
11. Discourse, Power, Resistance – 8.04-10.04 2014, Uniwersytet Greenwich, Londyn
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
12. VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
13. Oskar Szwabowski Uniwersytet - Fabryka - Maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej, Warszawa 2014
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
14. Absolwenci studiów wyższych o studiach III stopnia z perspektywy przemian rynku edukacyjnego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
15. Praktyka edukacji muzycznej w klasach początkowych w opiniach studentów pedagogiki – kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
16. Humanistyczny wymiar środowiska sportowego – na podstawie badań własnych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
17. Zaangażowanie w studiowanie czy pozorowanie?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
18. The Influence of the 6-month Course of Nordic Walking on Patient with Parkinson's Disease - a Case Report
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
19. Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
20. Środowiskowe i społeczne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
21. Present status of water mite species (Acari, Hydrachnidia) described by Motaş, Tanasachi and Orghidan from Romania
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Przejdź
22. Is M-learning a new way to attract students to learn?
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
23. Modern mobile technologies as the support for university students in the learning process
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
24. Nutritional profile and oxidative stress in adolescent soccer players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 32, No. 4/2020 2020 Przejdź
Strona