Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 38.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The PPARA gene polymorphism in team sports athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Przejdź
2. Croatian national tourism organization - reality of marketing and branding of tourist destinations
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
3. DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ROZWOJU TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W KRAJACH EUROPEJSKICH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
4. Dobre praktyki w transporcie wodnym śródlądowym ładunków w miastach europejskich
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
5. SPRAWOZDANIE Z VI SEMINARIUM METODOLOGII PEDAGOGIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO PEDAGOGIKA JAKO HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA NAUKA STOSOWANA– KONSEKWENCJE METODOLOGICZNE Szczecin, 23-25 czerwca 2016 roku
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
6. Uniwersytet to bardzo wiele różnych rzeczy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
7. Komparatystyka między utopią i mitem regionu*
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
8. The Role of Cruising Tourism in Tourism Development of Split
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
9. Śródlądowy transport wodny w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
10. Wybrane zagadnienia identyfikacji, wyceny i kalkulacji kosztów produkcji biopaliw trzeciej generacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
11. The Differences between Teams in Men’s and Women’s Medallists and Non-medallists at the 1996–2016 Olympic Games Artistic Gymnastics Tournament
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
12. W poszukiwaniu innowacyjnych metod kształcenia w pedagogice. Doświadczenia z uczestnictwa w Kursie Intensywnym LLP-Erasmus
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
13. Uniwersytet, „myśl niezależna” i FRONT. Działania Forum Rozmów o Nowych Teoriach
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
14. Autorytaryzm akademicki, jego źródła, przejawy i (niektóre) konsekwencje; perspektywa realizmu krytycznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
15. Postawa skromności – czynnik dynamizujący rozwój naukowy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
16. Doktoranci w szczelinach akademickości
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
17. Uczenie się przez oduczanie – modyfikowanie reprezentacji społecznych przyszłych nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
18. Studenci oszukują system, czy system oszukuje studentów? Perspektywy uczciwości wśród studentów na przykładzie zjawiska plagiaryzmu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
19. Umiejętności uczenia się studentów pedagogiki.
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
20. Psychologiczny portret studenta Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
21. Sztuka w Naturze – Natura w Sztuce – projekt integracji międzyprzedmiotowej w edukacji początkowej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
22. Recenzja książki Michaeli Brohm i Wolfganga Endresa Positive Psychologie in der Schule. Die „Glücksrevolution” im Schulalltag, Beltz, Weinheim–Basel 2015, ss. 191
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
23. Sprawozdanie z Kongresu Pedagogicznego (Wolfsburg 2015)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
24. Rola transportu morsko–rzecznego w europejskim systemie transportowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
25. Lean management jako innowacja organizacyjna w szpitalach
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
26. The Impact of the Level of Inventories on Corporate Profits in E-Commerce Companies in Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
27. Inwestycje finansowe w dzieła sztuki w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
28. Dynamika „wnętrze/zewnętrze” a „bycie obok” w kontekście nie-edukacji wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
29. Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
30. ESTABLISHING DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN POLAND AND NORWAY IN THE YEARS 1945–1946
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Przejdź
31. EMISSION FROM INLAND WATERWAY TRANSPORT IN THE CONTEXT OF ENERGY, CLIMATE AND TRANSPORT POLICY OF THE EUROPEAN UNION
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
32. Klasyfikacja miast w Polsce w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
33. Podstawy odpowiedzialności cywilnej armatora za wypadki morskie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1966 1966 Przejdź
34. Etnolog i pisarz. O autokreacji w romologicznej spuściźnie Jerzego Ficowskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
35. FOOD SHARING JAKO ELEMENT EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA W KONTEKŚCIE MARNOWANIA ŻYWNOŚCI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Przejdź
36. Teoria komparatystyki wobec nowych zjawisk w humanistyce.
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
37. Recording an Oral Message. Jerzy Ficowski and Papusza’s Poetic Project in the Postcolonial Perspective
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
38. Polish civilian forced labourers and prisoners of war in the Organization Todt – Einsatzgruppe Wiking, 1941–1945
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Przejdź
Strona