Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 19.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Ein Rückblick auf die internationale Konferenz „Phrasenstrukturen und interpretationen im Gebrauch“ aus der Reihe „Linguistische Treffen in Wrocław“, 25–27. September 2014
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Green building – wyzwanie dla rynku nieruchomości mieszkaniowych (przypadek Olsztyna)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Przejdź
3. KULTURELLE INHALTE IM KULINARISCHEN IN DER POLNISCH-DEUTSCHEN TRANSLATORISCHEN PRAXIS
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
4. Bartoszewicz, Iwona / Szczęk, Joanna / Tworek, Artur (Hg.): Im Anfang war das Wort I (= Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 8). Atut Neisse Verlag, Wrocław, Dresden 2012, 343 S.
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
5. Oddziaływanie miasta na środowisko naturalne w kontekście rozwoju zrównoważonego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
6. Bericht über die internationale Konferenz {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich-kulturellen Konstituierungsformen, 25.–27. Februar 2015, Odense
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
7. Modelowanie ekonometryczne olsztyńskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
8. Samorząd terytorialny i jego udział w organizacji imprez biegowych
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
9. Kollektive Bezeichnungen für bekannte Personen – Umriss eines Wortfeldes
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
10. Wie wird auf Ärzte sprachlich referiert? – Zur Analyse von Bezeichnungen für Ärzte in Kommentaren auf deutschen Arztbewertungsportalen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
11. Bolesław Nagay (1926–2014). Szkic do portretu chirurga
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Przejdź
12. Książę pomorski Ulryk I w świetle dziennika podróży Filipa Hainhofera z 1617 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Przejdź
13. Szczeciński oddział Centralnej Agencji Fotograficznej 1970-1991
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Przejdź
14. Węgorzyno – szlacheckie miasto prywatne w czasach nowożytnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Przejdź
15. Wkład w rozwój pisarstwa naukowego prof. Alfreda Wielopolskiego (1905-1996)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Przejdź
16. „Okno na świat” i „dwójka”. Działalność placówki polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w Gdyni w latach 1933-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Przejdź
17. ‚Depression‘ im Lichte der konzeptuellen Metaphern im Deutschen. Eine Untersuchung am Beispiel verbaler Kollokationen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
18. Konteksty „Poniemieckiego” Karoliny Kuszyk. O doświadczaniu „Polski zachodniej” oczami pokolenia lat 70. XX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2020 2020 Przejdź
19. Die Textsorte „medizinischer Lehrtext“ aus diachronischer Perspektive: die Darstellung von Alessandra Zurolo am Beispiel deutscher medizinischer Texte vom 13. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
Strona