Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 67.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Analiza zaawansowania realizacji idei open government data w wybranych krajach
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
2. Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
3. Wybrane determinanty zróżnicowania samooceny poziomu życia gospodarstw domowych (na przykładzie polski w 2013 r.)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
4. Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
5. Dystans kulturowy jako determinanta wyboru kraju lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
6. SKUTKI REZYGNACJI Z ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
7. Handel hybrydowy w umacnianiu pozycji rynkowej supermarketów w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
8. Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
9. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE ROZWOJU KLASY KREATYWNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
10. CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
11. Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
12. Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej – nowe tendencje rozwojowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
13. Rynek obligacji komunalnych Catalyst – stan i oczekiwania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
14. Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
15. Prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk JM Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Collegium Balticum (wspomnienia z okazji Jubileuszu)
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
16. Wymiana handlowa Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Przejdź
17. OPRACOWANIE MAP ŚREDNICH CEN TRANSAKCYJNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NIEZABUDOWANYCH ZBYWANYCH Z ZASOBU ANR OT OLSZTYN Z WYKORZYSTANIEM INTERPOLACJI METODĄ IDW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
18. CROWDSOURCING I CROWDFUNDING W KREOWANIU INNOWACJI W KONSUMPCJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
19. Biznes versus społeczeństwo w epoce globalizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
20. Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
21. Zum Bedürfnis der Analyse der (Un)Höflichkeit im akademischen Bereich - Neue Forschungsperspektiven
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
22. Sopocka szkoła ekonomiki transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
23. Fundusze infrastrukturalne na rynku inwestycji transportowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
24. Dolna Wisła w świetle współczesnych problemów rozwoju społeczno - gospodarczego Polski
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
25. Zagrożenia rozwoju gospodarstw rybackich a zrównoważona akwakultura w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
26. Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
27. Relacyjny wymiar marketingu wewnętrznego w kontekście zmian otoczenia ‒ podejście konceptualne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
28. Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
29. Pozycja konkurencyjna Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
30. Эмоционально-чувствительная сфера личности студента неофилолога и результаты, достигаемые в обучении иностранному языку
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
31. Dzierżawa jako forma rozdysponowania gruntów rolnych z zasobu Skarbu Państwa w aspekcie nowych uregulowań prawnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
32. Ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
33. Modele biznesu w internecie w kontekście Sharing Economy i Open Government Data
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
34. Rozwój transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich - ważne i aktualne wyzwanie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
35. Uwarunkowania i przejawy różnicowania modelu konsumpcji na Śląsku w latach 2004–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
36. Porozumienie Transpacyficzne (TPP) bez Stanów Zjednoczonych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
37. Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
38. Validation of the New Visual Swimming Pace Control System in Real-Time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
39. Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
40. Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
41. Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć budowlanych w środowisku wieloprojektowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
42. DWIE FENOMENOLOGIE (HUSSERL – PERLS) ORAZ ICH FUNKCJE W PEDAGOGICZNYM PROCESIE BADAWCZYM - tekst dedykowany pamięci Profesor Teresy Bauman -
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
43. Интровертная личность в процессе усвоения иностранного языка
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
44. Finansowanie hybrydowe w sektorze finansów publicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
45. Autobiografizowanie jak powietrze
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
46. Wpływ programu Rodzina 500+ na poziom życia gospodarstw domowych wychowujących dzieci i jego samoocenę w Polsce w 2016 roku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
47. Long-term Changes in Body Build of Male and Female Judo Competitors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
48. Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
49. Sympozjum naukowe Święty Otton. Apostoł Pomorza (Słupsk, 4 grudnia 2017 r.)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
50. NOWE KONCEPCJE ZŁAGODZENIA PROBLEMÓW ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
51. Content marketing w aspekcie ewolucji funkcji internetu i rozwoju koncepcji marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
52. The Effect of Visual Speed Swimming Control in Swimmers’ Threshold Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Przejdź
53. Deregulacja zawodów prawniczych i jej wpływ na konkurencję na rynku usług prawniczych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Przejdź
54. European Investment Bank as a supporter of European PPPs
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
55. Struktura finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych w badaniach Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
56. Sympozjum naukowe Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorza w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, Słupsk, 15 stycznia 2019 r.
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
57. Bibliografia zawartości czasopisma "Przegląd Zachodniopomorski" 1963-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Przejdź
58. Bibliografia zawartości czasopisma "Przegląd Zachodniopomorski" 1966-1967
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1968 1968 Przejdź
59. Osadnictwo wojskowe na Pomorzu Zachodnim 1945-1947
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1964 1964 Przejdź
60. Osadnictwo wojskowe na Pomorzu Zachodnim w ramach ogólnopolskiego planu osadniczego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Przejdź
61. Z problemów osadnictwa wojskowego na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1963 1963 Przejdź
62. Spostrzeganie ludzi
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1982 1982 Przejdź
63. Przejęcie Pomorza Zachodniego przez administrację polską w 1945 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 8-9 1960 1960 Przejdź
64. Współzależność wydajności pracy i postępu technicznego w budownictwie mieszkaniowym woj. szczecińskiego w latach 1963-1974
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
65. Amatorski ruch fotograficzny w Szczecinie 1948-1968
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1968 1968 Przejdź
66. Green bonds as a transfer of sustainable development idea into financial sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
67. Universities’ social responsibility vs. graduates’ human capital
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
Strona