Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 42.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Physical Activity in Children with Autism Spectrum Disorders: Considerations for Educational Program Administration
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Przejdź
2. Uwarunkowania powstania EuropejsKiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM (EUWT NOVUM) na pograniczu polsko-czeskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
3. Przemiany społeczno-ekonomiczne polskiej wsi w warunkach Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
4. Kształtowanie się popytu gospodarstw domowych emerytów i rencistów na usługi związane ze zdrowiem w latach 1993-2015
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
5. Zarys eschatologii plemienia „Beti”
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Przejdź
6. Wzorce a interpretacja
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
7. Relikty ludności słowińskiej na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1960 1960 Przejdź
8. Köslin 1266-1966
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
9. Państwo stanu wyjątkowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1964 1964 Przejdź
10. 30 lat transportu morskiego Niemieckiej Republiki Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1979 1979 Przejdź
11. Stosunek pracowników do innowacji technicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1974 1974 Przejdź
12. Rola przedsiębiorstwa przemysłowego w przemianach społecznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1973 1973 Przejdź
13. Żegluga śródlądowa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1979 1979 Przejdź
14. Dwadzieścia lat polskiej gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Przejdź
15. Polska nad Bałtykiem w dwudziestoleciu Polski Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1968 1968 Przejdź
16. Sprawy morskie w działalności Polskiej Izby Handlu Zagranicznego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1959 1959 Przejdź
17. Żegluga śródlądowa w obsłudze portu szczecińskiego i rejonu Dolnej Odry
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1959 1959 Przejdź
18. Rozwój gospodarki morskiej Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
19. Polska jako producent statków morskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1963 1963 Przejdź
20. Bałtycka i międzynarodowa konferencja żeglugowa. /The Baltic International Maritime Conference/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1966 1966 Przejdź
21. Czartery na czas w polskiej polityce żeglugowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
22. Odra jako wylotowa arteria transportowa na zachodnioeuropejskie drogi wodne
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1961 1961 Przejdź
23. Polsko-radziecka współpraca w zakresie transportu morskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1967 1967 Przejdź
24. Przesłanki rozwoju kabotażu morskiego w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
25. Transport morski Pomorza Zachodniego w 35-leciu PRL i jego perspektywy rozwojowe
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
26. Żegluga promowa na tle przemian w światowym transporcie morskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Przejdź
27. Żegluga śródlądowa w obsłudze potrzeb transportowych Dolnej Odry oraz Zespołu Portowego Szczecin-Świnoujście
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1967 1967 Przejdź
28. Koncepcja stworzenia rzecznego portu miejskiego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1960 1960 Przejdź
29. Miejsce i rola portów morskich w systemie transportowym kraju
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Przejdź
30. Powiązania zespołu portowego Szczecin - Świnoujście ze szlakiem transportowym Odry
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Przejdź
31. Problematyka powiązań komunikacyjnych portu morskiego z zapleczem
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1967 1967 Przejdź
32. Węzłowe problemy przyszłościowe morsko-rzecznych portów ujścia Odry w horyzoncie 2000 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1974 1974 Przejdź
33. Żegluga śródlądowa w obsłudze komunikacyjnej zespołu portowego Szczecin - Świnoujście
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1963 1963 Przejdź
34. Główne kierunki badawcze w naukach pedagogicznych w środowisku szczecińskim w 35-leciu PRL
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
35. Przegląd działalności Instytutu Zachodnio-Pomorskiego /w Szczecinie/. Sekcja Morska
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1962 1962 Przejdź
36. Szkolnictwo podstawowe dla pracujących w województwie szczecińskim w latach 1945-1970
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1973 1973 Przejdź
37. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące dla pracujących w województwie szczecińskim w latach 1945-1970
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Przejdź
38. Początki II Gimnazjum i Liceum im. Mieszka I w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1970 1970 Przejdź
39. Usta Odry
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1961 1961 Przejdź
40. Wiatr od morza naszych czasów
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1961 1961 Przejdź
41. Nutritional profile and oxidative stress in adolescent soccer players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 32, No. 4/2020 2020 Przejdź
42. Autorefleksje
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
Strona