Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 14.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Dependence of Aerobic Performance of Athletes on Polymorphism of Genes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
2. Intermittent Resistance Exercise: Evolution from the Steady State
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
3. Total Energy Cost- Aerobic and Anaerobic, Exercise and Recovery- of Five Resistance Exercises
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Przejdź
4. Wykorzystanie rachunku na skalach czasowych do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
5. Modeling the Total Energy Costs of Resistance Exercise: a Work in Progress
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
6. Die rechtsvergleichende Analyse als Hilfsmittel in der Didaktik der Rechtsübersetzung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
7. Der Philologe als Metarezipient des medialen Textes. Am Beispiel der Audiodeskription
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
8. Kontrastive deutsch-polnische Grammatik: Eine Besprechung der Arbeit von Joanna Golonka: "Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: ausgewählte Probleme"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
9. Neue Ausgabe der "Linguistischen Treffen in Wrocław"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
10. Determination of Capacity and Rules of the Variability of Maximum Force Using Nonlinear Mathematical Models: a Case Study.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
11. Effects of Multipath and Conventional NMES on Maximum Comfortable Stimulus and Torque Production
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Przejdź
12. Struktura przestrzenno-ekonomiczna województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Przejdź
13. Czynniki aglomeracji i deglomeracji przemysłu w gospodarce socjalistycznej na przykładzie Polski
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1968 1968 Przejdź
14. Voprosy ekspluatacji i ekonomiki morskogo transporta
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1962 1962 Przejdź
Strona