Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 39.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Influence of Simulated Microgravity on Mechanical Properties in the Human Triceps Surae Muscle in vivo
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Przejdź
2. Peripheral Artery Disease and Activity-Induced Shifts in Quadriceps Median Frequency during Treadmill Walking: A Preliminary Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
3. Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
4. Wstęp
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Przejdź
5. HEINRICH GEORGE (1893–1946): MIĘDZY SZTUKĄ A POLITYKĄ
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Przejdź
6. Kobiety w wydziałach logistyki policji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
7. Zdrowy styl życia a orientacja prokonsumpcyjna warszawskiej klasy średniej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Przejdź
8. Finansowanie inwestycji komunalnych na rynku obligacji Catalyst
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
9. The Optimization of Port Charge Rates on Inland Waterways
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Przejdź
10. Sustainability in the logistics chain of the foreign trade at the example of argentina’s beef exports
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
11. Sekurytyzacja jako forma finansowania jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
12. Königsberger Zuversicht: Über die jüdische Lyrikerin Gertrud Marx (1851–1916)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
13. A tale of conquest and crisis: invasion history and status of the American mink (Neovison vison) in Iceland
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Przejdź
14. Zagrożenia rozwoju gospodarstw rybackich a zrównoważona akwakultura w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
15. Zmiany w światowym transporcie lotniczym w segmencie turystycznym w latach 2008 - 2015
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
16. Zróżnicowanie co-brandingowych marek wspierających w różnych kategoriach produktów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
17. Porty lotnicze w obsłudze ruchu turystycznego w Europie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
18. The Effects of Warm-up Duration on Cycling Time Trial Performance in Trained Cyclists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
19. Region turystyczny na tle teorii regionu ekonomicznego. Przyczynek do polskiej teorii
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
20. Konsekwencje systemu wyborczego do miejskich samorządów w Polsce – wybrane problemy
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Przejdź
21. Strategie marek na rynku napojów energetycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
22. Niestandardowe instrumenty finansowania jednostek samorządu terytoerialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
23. Differences in Physiological Influences on Heart Rate Recovery between Trained and Untrained Adults
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
24. Le rôle de la conception du métalangage sémantique naturel dans la didactique des langues : résultats de la recherche
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
25. Anthony Bukoski – An Outpost of Polishness
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
26. Dylematy stosowania leasingu zwrotnego jako formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
27. The perception of vr of the tourists visiting chosen cultural facilities in Gdańsk
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
28. Salsa dance and perceived mental health benefits: a servant leadership theory-driven study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
29. Mapa grodzisk w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1965 1965 Przejdź
30. Sprawozdanie z konferencji poświęconej omówieniu badań nad początkami państwa Polskiego w latach 1958-1966 zorganizowanej w Szczecinie 24 lutego 1958 r. przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN i Muzeum Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1958 1958 Przejdź
31. Upadek "Festung Breslau" 15.II - 6.V.1945 r. Wrocław - Warszawa - Kraków 1963; "Festung Breslau" - dokumenty oblężenia. 16.II. - 6.V.1945. Warszawa - Wrocław 1962
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1963 1963 Przejdź
32. Pommern heute. Ein Reisebericht
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Przejdź
33. Lenin, rewolucja, współczesność
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
34. Osnovy sovetskogo morskogo prava
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1960 1960 Przejdź
35. Geografija morskogo suchodstva
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
36. Struktury decyzyjne w transporcie samochodowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
37. Functional strength exercise and blood-flow restriction protocols: a systematic review
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
38. Supportiveness of university physical environment on undergraduate students’ participation in leisure-time physical activity in south-west Nigeria
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 32, No. 4/2020 2020 Przejdź
39. Review of the monograph by A. Barczak, A. Ogonowska, “Działalność uchwałodawcza rady gminy w zakresie ochrony środowiska. Wzory uchwał z komentarzem” [Resolution-making activity of a commune council in terms of environmental protection. Sample resolutions with commentary], C.H. Beck, Warsaw 2019
(Studia Administracyjne)
nr 11 2019 2019 Przejdź
Strona