Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 47.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Przejdź
2. BEDROHTE ORDNUNGEN UND BEDROHLICHE ORDNUNGEN IN DEN NOVELLEN VON FERDINAND VON SAAR
(Colloquia Germanica Stetinensia)
Nr. 23 (2014) 2014 Przejdź
3. Associations Between Health Behavior Habits and Quality of Life Outcomes in Pregnant Women: A Preliminary Investigation in Polish Sample
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
4. Fitness and Somatic Conditioning of a Sports Level in a Women’s Volleyball Team at the Championship Level
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
5. Impact of Nine Month Health Training and a Single Exercise on Changes in Ghrelin, Leptin and Free Fatty Acids Levels in Women’s Blood
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
6. Health behaviors of pregnant women attending antenatal classes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Przejdź
7. Tourist Activity of Women Living in Polish Rural Areas
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Przejdź
8. Kobiety w wydziałach logistyki policji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
9. AUF DEN SPUREN DER ‚NEUEN BÜRGERLICHKEIT‘ IN ARNO GEIGERS ROMAN "ALLES ÜBER SALLY"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
Nr. 23 (2014) 2014 Przejdź
10. Pomiędzy tradycją a nowatorstwem. Rola postaci kobiecych w świecie przedstawionym eposu Torquata Tassa Gofred abo Jeruzalem wyzwolona (w przekładzie Piotra Kochanowskiego)
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
11. Gender and Services Economy: Lebanese Women Position in Complex Arab World
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
12. Praca kobiet i mężczyzn w ujęciu religii muzułmańskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
13. Kwestia kapłaństwa kobiet we współczesnym Kościele
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
14. Stan badań nad kobietami w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach polskich
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Przejdź
15. ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO – UJĘCIE TEORETYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
16. Aktywność zawodowa kobiet w Krakowie w II połowie XIX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Przejdź
17. Aktivitätsmodelle der deutschen Frauenbewegung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in gesellschaftlicher und publizistischer Tätigkeit von Paulina Kuczalska-Reinschmit
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
18. POSTAWY I ZACHOWANIA KOBIET WOBEC INNOWACJI PRODUKTOWYCH NA RYNKU KOSMETYCZNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
19. Wokół recepcji Lukrecji Floriani George Sand – refleksje na marginesie polskiego wydania powieści
(Autobiografia)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
20. Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers
(Autobiografia)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
21. Otto Weininger: mizogin i profeminista?
(Autobiografia)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
22. Niewieści Palladyn . Rzecz o Edwardzie Prądzyńskim
(Autobiografia)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
23. Collegiate Coaches’ Knowledge of the Female Athlete Triad in Relation to Their Characteristics
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
24. Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
25. Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
26. The Dangerous Age: Polish Reception of Karin Michaëlis’s Feminist Bestseller
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
27. The economic outlook for entrepreneurial women and women-owned enterprises in the U.S. and Poland
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
28. The Effect of 12-week-long Nordic Walking Exercise on Body Composition, Changes in Lipid and Carbohydrate Metabolism Indices, Concentration of Selected Adipokines and Calcidiol in Healthy Middle-aged Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
29. Strażniczki wartości i aktorki zmiany – ku określeniu roli kobiet w konstruowaniu tożsamości mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
30. Sukcesje kobiet w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
31. Płeć i wygnanie
(Autobiografia)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
32. Understanding Exercise Intentions among Women Exercising in Fitness Classes: An Application of the Theory of Planned Behaviour
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Przejdź
33. Lvovské emancipantky ve srovnání s českým ženským hnutím na sklonku 19. století. Na příkladu časopisu „Ster“ („Kormidlo“), za redakce Pauliny Kuczalské-Reinschmit (1895–1897)
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
34. Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
35. „Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością”
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
36. Determinanty intencji przedsiębiorczych – czy płeć ma znaczenie?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
37. Obce, zrujnowane ciała: melancholia a współczesna proza kobieca
(Autobiografia)
nr 2 (9) 2017 2017 Przejdź
38. The Conditions of Practicing Association Football by Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
39. Kobieta na rynku pracy – obiekt dyskryminacji czy nieodkryty potencjał?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
40. Polish Suffragettes and the European Women’s Movement at the Turn of the 19th and 20th Centuries: Paulina Kuczalska-Reinschmit’s Social Activism and Journalism
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
41. Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
42. Powlekać rosnące Joanny Mueller – wiwisekcja macierzyństwa
(Autobiografia)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
43. Esej, kobieta, autobiografia – hipotezy na marginesie analizy Przeźroczy Marii Kuncewiczowej
(Autobiografia)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
44. Laboratorium prywatnych konfiguracji. Natalia Gałczyńska w (auto)biografiach rodzinnych Kiry Gałczyńskiej
(Autobiografia)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
45. Jej ojciec. Zofia Nałkowska
(Autobiografia)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
46. Women in Finance
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
47. Poszarpane biografie, czyli o przesiedlonych i wypędzonych kobietach i dzieciach
(Autobiografia)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
Strona