Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 7.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. LEVEL OF KNOWLEDGE AND ANSWERS GIVEN IN A SURVEY RESEARCH. EXAMPLE OF INSURANCE PREFERENCES SURVEY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
2. Starzenie ludności a systemy ubezpieczeń zdrowotnych. Wstęp do analiz porównawczych dla Polski i Wietnamu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników a szkody spowodowane pestycydami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
4. Publiczne finansowanie świadczeń zdrowotnych a wpływ procesu starzenia się społeczeństwa polskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
5. Obowiązek współdziałania z ubezpieczycielem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika po zajściu zdarzenia szkodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
6. Wysokość składki ubezpieczenia OC oraz determinanty jej zróżnicowania
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
7. Ubezpieczenie cargo w przewozach morskich
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
Strona