Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 13.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Selected aspects of statistical analyses in sport with the use of STATISTICA software
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Przejdź
2. Statystyczna analiza rozwoju regionalnego w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
3. Statistical analysis of passenger traffic at the Chopin Airport
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
4. Rynek nieruchomości gruntowych w Szczecinie w latach 2003 i 2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
5. Porównanie dynamiki produkcji w budownictwie w Polsce z dynamiką produkcji w budownictwie krajów unii europejskiej w latach 2006–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
6. Innowacyjność a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
7. Proinnowacyjna gospodarka regionalna w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
8. Analiza porównawcza wybranych współczynników demograficznych miast polskich w latach 1964–1988 i 1989–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
9. Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
10. Przyczynek do dyskusji o klasyfikacji województw w Pol-sce pod względem innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
11. Analiza zmian poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce w latach 2006–2016
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
12. Selected methodological aspects of multidimensional analyses of regional space
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
13. Regiony w Polsce i ich rozwój w ujęciu taksonomicznym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
Strona