Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 55.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Defence Efficacy in Practice and Competition. A Case Study in Women’s Volleyball
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
2. Case Study: The Exercise Profile of a Polish Representative in Mountain Running
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Przejdź
3. Fitness and Somatic Conditioning of a Sports Level in a Women’s Volleyball Team at the Championship Level
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
4. Effects of Yellow-Tinted Lenses on Visual Attributes Related to Sports Activities and Daily Life in Late Middle-aged Adults
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
5. German Gymnastics Association (Deutsche Turnerschaft) in Relation to Sport Movement in Germany before the World War I
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
6. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
7. The PPARA gene polymorphism in team sports athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Przejdź
8. EMG parameters and kinesthetic differentiation during the free-throw of basketball players with various levels of athletic experience
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Przejdź
9. Risk taking propensity among people involved in various forms of winter recreation on the example of skiing
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Przejdź
10. Analiza wybranych czynników kształtujących poziom organizacji Euro 2012 na przykładzie Gdańska
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
11. Impact of mergers and acquisitions on sport performance of football clubs in the highest professional league in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
12. Effect of an Educational Program about Game Statistics and a Goal-Setting Intervention in a Community College Women’s Volleyball Team
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
13. Influence of Rehabilitation on Health of Ballroom Dancers After Sports Injuries
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
14. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
15. Wprowadzenie do analizy sektora profesjonalnej niemieckiej ligi piłki nożnej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
16. The Fan Lifestyle on the Example of Soccer Fans
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
17. Sport arbitration and interim measures – a Swiss glance
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
18. Service Satisfaction and Sport Consumption in The Fitness Center in Warsaw
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Przejdź
19. Sport Injuries in Elite Amputee Football Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
20. Humanistyczny wymiar środowiska sportowego – na podstawie badań własnych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
21. The Assessment of the Occurrence of Benign Hypermobility Joint Syndrome in Physiotherapy Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
22. Rural Metropolitan Areas as Sites for Recreational Activity of Their Inhabitants an Example of Poznan Agglomeration
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Przejdź
23. Perception of Success among People Practising Martial Arts and Combat Sports
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Przejdź
24. Od futbolisty do trenera. Relacyjność bohatera biografii piłkarzy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
25. Trenowanie siebie – trenowanie sobą. Sport w teoriach i praktykach intymistycznych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Przejdź
26. Ucieczka w formę. Intymizm w portretach sportowców w filmach dokumentalnych Superciężki i Wojownik Jacka Bławuta
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Przejdź
27. Boks – gwałt – męskość (na przykładzie Wielorybów i ciem. Dzienników oraz Króla Szczepana Twardocha)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Przejdź
28. Test-Retest Reliability and Validity of Three Different Agility Tests for Various Team Sports in Young Male Athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
29. Wolontariat imprez biegowych w Stowarzyszeniu Sport, Rekreacja, Wolontariat „SFX"
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
30. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna narciarstwa w Polsce. wybrane aspekty
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
31. Forms of Activities with a Dog as Modern Types of Physical Recreation
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Przejdź
32. Organizacja wielkich wydarzeń sportowych w realizacji celów marketingu terytorialnego na przykładzie The World Games 2017
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
33. Development of Equestrian Sports at State Stud Farms in Varmia and Masuria between 1947 and 1975
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Przejdź
34. Rozpoznawalność, wizerunek i medialność przedstawicieli polskiego sportu – możliwe implikacje biznesowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
35. Analiza czynników rozwoju kariery sportowej na przykładzie zawodników wysokiej klasy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
36. Nutritional Principles of Adolescent Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Przejdź
37. Characteristics of Re-gripping Techniques Preceding Scored Throws in International-level Judo Competition
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Przejdź
38. Comparison of the General Fitness Level in Junior Kayakers with Different Sports Level Running title: Comparison of the fitness level in kayakers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Przejdź
39. Evaluation of the possibility to use sport and recreation facilities in Poznań
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
40. Evaluation of the relationship of the climbing level of sport climbers with selected anthropometric indicators and diet composition
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
41. Wprowadzenie do analizy sektora polskich przedsiębiorstw piłkarskich
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 16 (2018) 2018 Przejdź
42. Zakleszczony pomiędzy Wschodem i Zachodem? Tożsamościowe sploty Franka Meislera Streszczenie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
43. Strzelectwo sportowe w Zachodniopomorskiem – socjo-demograficzna charakterystyka i profil aktywności strzelca sportowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Przejdź
44. Sports in schools in the province of Volhynia in the years 1921-1939
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
45. Work-life balance among athletes
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2020 (32) 2020 Przejdź
46. Gender Inequality and Female Sports Participation in Turkey
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Przejdź
47. The Emergence of eSports Nutrition: A Review
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Przejdź
48. Sports in the Province of Volhynia as Presented in the “Ziemia Wołyńska” Magazine (1928-1932)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Przejdź
49. Use of Szczecin‘a Swimming Pools for the Aqua Fitness Activity in 2012 and 2019
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 34, No. 2/2021 2021 Przejdź
50. Beetroot Juice - Legal Doping for Athletes?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Przejdź
51. The Impact of Implicit and Explicit Training Methods on the Acquisition of Perceptual Expertise in Young Athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Przejdź
52. Assessment of Knowledge and Attitude in the Field of Doping in Young Athletes of Team Games
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Przejdź
53. Popularity and Common Issues of Teaching Sports Games at Elementary Schools in Slovakia
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Przejdź
54. Piłki są dwie, bramka jest jedna. Futbol, ciało i historia w Eine kleine. Quasi una Allemanda Artura Daniela Liskowackiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
55. Relationship among Sports Participation, Self-Perception and Gender Role Orientation of Adolescent Female Students in Kwara State, Nigeria
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 38, No. 2/2022 2022 Przejdź
Strona