Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 82.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Społeczność lokalna na przykładzie Kalisza – ujęcie administratywistyczne
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
2. Milites novi w otoczeniu księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309–1326)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Przejdź
3. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
4. Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
5. Korzystanie z usług e-administracji a sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych w państwach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
6. Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
7. Imperatywy kultury informacyjnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
8. Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
9. Szkoccy nacjonaliści i kwestia secesji od Wielkiej Brytanii
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Przejdź
10. Using the Internet in the Decision Making Process Concerning the Purchase of Tourist Offers
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
11. Nowoczesne rozwiązania w usługach publicznych na przykładzie miejskiej karty elektronicznej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
12. Nowe kierunki i zjawiska w zachowaniach rynkowych polskiego społeczeństwa w XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
13. Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
14. Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
15. Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
16. Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
17. Rozwój kapitału relacyjnego poprzez wykorzystanie platform internetowych Web 2.0
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
18. Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
19. Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
20. Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
21. Wybrane zagadnienia funkcjonowania organizacji wirtualnych – wymiar teoretyczny i empiryczny
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
22. Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
23. Polskie społeczeństwo informacyjne – wyzwania ku innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
24. Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
25. Dynamiczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
26. Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
27. Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
28. Transformacja ustrojowa Polski. Państwo dobre czy państwo złe?
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
29. Polityka non-decision u Platona
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Przejdź
30. Ordynacja, reforma, pieniądze czy polityka? Sposoby na zwiększenie frekwencji w wyborach do rad jednostek pomocniczych gmin
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Przejdź
31. Society awareness, competition and cooperation with business as determinants of marketing management in non-governmental organizations
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
32. KONSUMENCI I KONSUMPCJA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
33. MIEJSCE OSÓB STARSZYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
34. Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
35. SPOŁECZNA INICJATYWA LOKALNA W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI (NA PRZYKŁADZIE POZNANIA I BYDGOSZCZY)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
36. Zjawisko traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
37. Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
38. Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
39. Quo vadis, socjologio?
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
40. Innowacje społeczne odpowiedzią na lokalne problemy współczesnego społeczeństwa
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
41. Znaczenie innowacji społecznych w tworzeniu wartości dodanej dla społeczeństwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
42. Analiza taksonomiczna porównania przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
43. Współzależność rozwoju gospodarczego i powstającego społeczeństwa informacyjnego w Polsce - podejście empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
44. CSR 2.0 jako narzędzie zmian w organizacji sportowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
45. Ocena rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
46. Wyzwania i zagrożenia bezpiecznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
47. Wykorzystanie e-usług - społeczne potrzeby i ograniczenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
48. Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
49. Społeczeństwo klasowe. Problem nierówności i problem ich (nie)artykulacji:
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
50. Robert Eduard Prutz und sein Diskurs über Gesellschaft, Politik und Literatur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
51. Wpływ polityki budżetowej na społeczno-gospodarczy rozwój Polski – retrospekcja i przyszłość
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
52. Determinanty stabilności systemu finansów ochrony zdrowia w kontekście zmian demograficznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Przejdź
53. Ruchy miejskie i ich wpływ na rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego. Przyczynek do problemu
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Przejdź
54. Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów – implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
55. BIPOLARNOŚĆ PRAW AUTORSKICH A RELACJE W SPOŁECZEŃSTWIE ONLINE
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
56. SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM. DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
57. Od równowagi bytu do zrównoważonego społeczeństwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
58. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa we współczesnym przekazie marketingowym i w praktyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
59. Kompetencje cyfrowe społeczeństwa informacyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
60. Znaczenie big data w statycznej i dynamicznej koncepcji efektywności ekonomicznej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
61. E-deklaracje w systemie elektronicznej administracji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
62. Seniorzy i osoby niepełnosprawne w społeczeństwie informacyjnym. Udogodnienia programowe i sprzętowe
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
63. Analiza taksonomiczna województw Polski w zakresie procesu użytkowania Internetu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
64. E-sport jako kreator nowych warunków organizacyjnych w zmiennym i dynamicznym otoczeniu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
65. Prywatność a użytkowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – przegląd badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
66. Dzietność jako element życia społecznego we współczesnym społeczeństwie polskim
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
67. Polskie realia jakości życia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
68. Aspiracje edukacyjne Polaków w latach 2010–2017
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
69. Wpływ edukacji finansowej na świadomość podejmowanych decyzji finansowych przez społeczeństwo
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
70. Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
71. Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
72. Komunikowanie w cyberprzestrzeni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
73. Systemowe aspekty rozwoju cywilizacji informacyjnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
74. Elektroniczne partytury i wydawnictwa nutowe jako narzędzie pracy w zawodzie muzyka
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
75. Wykluczenie cyfrowe – wybór czy konieczność? Polska na tle Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
76. Drogi i bezdroża samotności
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Przejdź
77. Przyczyny powstawania religii i jej funkcje. Reminiscencje z lektury marksistowskiej
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
78. Studium teoretyczne na temat współczesnych problemów polskiego szkolnictwa wyższego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
79. Peculiarities of Power Transformation in the Modern Georgia
(Acta Politica Polonica)
4/2018 (46) 2018 Przejdź
80. Strzelectwo sportowe w Zachodniopomorskiem – socjo-demograficzna charakterystyka i profil aktywności strzelca sportowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Przejdź
81. Gespaltenes Polen? Zu der Polarisierung in der polnischen Gesellschaft und ihrer sprachlichen Realisierung anhand deutscher Pressetexte über die Präsidentenwahl im Juli 2020 in Polen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
82. Zaufanie Bogu podstawą zaangażowania społecznego człowieka. Studium analityczne Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej w aspekcie społecznym
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
Strona