Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 66.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Social media and tourism. The analysis of selected current and future research trends
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
2. Analiza postaw internautów wobec marki w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
3. Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
4. Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
5. Instytucjonalizacja form społecznej dyfuzji informacji w Internecie
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
6. Marketing internetowy w mediach społecznościowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
7. Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
8. Użytkownik social media i wzory jego zachowań konsumenckich na rynku turystyki muzealnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
9. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
10. Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
11. Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
12. Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
13. Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
14. Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
15. Zarządzanie promocją przedsiębiorstwa w internecie przy użyciu portalu Pinterest
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
16. Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie procesowe w organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
17. Pełna cyfryzacja sektora gospodarki i jej możliwe konsekwencje – przykład mediów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
18. Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
19. Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
20. Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
21. Elektroniczne komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
22. MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ZAANGAŻOWANIA KONSUMENTÓW WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ HUMORU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
23. POMIAR ZAANGAŻOWANIA WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH – UJĘCIE MODELOWE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
24. BEHAWIORALNE ZAANGAŻOWANIE KLIENTÓW W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
25. Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
26. Marketing analysis of social media – definition considerations
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
27. Social media adoption in local governments. The case of Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Przejdź
28. Social media as a relationship marketing tool of modern university
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
29. Marketing communication instruments used by the retail chain on the Internet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
30. Use of social media by public transport operators
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
31. ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
32. Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
33. Emocje w marketingu w świetle rozważań teoretycznych oraz wyników badania jakościowego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
34. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
35. Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
36. Wielowymiarowa analiza mediów społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
37. Media społecznościowe w komunikacji sieci komórkowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
38. Mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych. Kłamstwo w kulturze popularne
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
39. Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
40. Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
41. Formy aktywności sfery biznesu w komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych na przykładzie Lenovo Polska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
42. Rola portalu społecznościowego Twitter w promocji mikro i małego przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 2 2016 Przejdź
43. Efektywność inbound marketingu – wybrane problemy pomiarowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
44. Formy kreowania marki w mediach społecznościowych i ich percepcja wśród pokolenia Z
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
45. Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
46. The importance of social media marketing in promoting health in the opinion of inhabitants of Gliwice
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
47. Włączenie konsumentów w proces rozwoju innowacji produktowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
48. Identyfkacje terytorialne a nowe media. Więź lokalna a więzi internetowe
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
49. Komunikacja wewnętrzna – innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
50. Palcem na smartfonie, czyli o prześlizgiwaniu się po relacjach
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
51. Media społecznościowe jako determinanta rozwoju usług turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
52. Content marketing w aspekcie ewolucji funkcji internetu i rozwoju koncepcji marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
53. Marketing online następcą marketingu tradycyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
54. Synergy between social media marketing and maps of health needs in oncology – on the example of defining the potential of social media marketing in promoting health behaviors among junior high school students
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
55. Wykorzystanie aplikacji mobilnych mediów społecznościowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Przejdź
56. Rola social mediów w działalności artystów i projektantów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
57. Polityka medialna Unii Europejskiej wobec problemu ochrony prywatności w nowych mediach
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
58. Peculiarities of Power Transformation in the Modern Georgia
(Acta Politica Polonica)
4/2018 (46) 2018 Przejdź
59. Zum Thema Cyber-Mobbing in der zeitgenössischen deutschen Jugendliteratur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
60. Social media in the marketing communication of Polish banks
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
61. The importance of social media in financial services’ selling
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
62. Information and communication technologies (ICT) in banking sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
63. Shaping the relationships of young consumers based on video content in the social media environment in the light of data clustering
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
64. The use of social media in employer branding in the light of the research on the ICT sector enterprises
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
65. Od utrwalania do interakcji. Ewoluowanie praktyk autobiograficznych w internecie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
66. Wpływ internetu na sposób komunikowania polityków z elektoratem
(Acta Politica Polonica)
1/2022 (53) 2022 Przejdź
Strona