Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 43.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The Evaluation of Motor Skills of 1–4 Grade Music-oriented Male Students in Primary School Complex No. 2 in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
2. Risk taking propensity among people involved in various forms of winter recreation on the example of skiing
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Przejdź
3. Posture defects of students in grades 1–4 of music oriented classes in Primary School Complex no. 2 in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Przejdź
4. Możliwe obszary współpracy podmiotów sektora TSL z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
5. Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
6. The effectiveness of actions in the field of road safety
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
7. A subjective Assessment of Accident Risk in Downhill Skiing by Beginner Skiers and Ski Instructors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
8. Miara VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
9. Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
10. Polityka bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich szczebla centralnego w Polsce
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Przejdź
11. BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE W WARUNKACH POSTĘPUJĄCEJ FINANSYZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
12. Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych państwach świata najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym w świetle jego udziału w obsłudze ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
13. Dynamika i cechy międzynarodowego ruchu turystycznego w Tunezji w latach 1960–2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
14. Analysis of the aircraft accidents occurred in units of the Polish Air Force Academy in the years 1970–1994
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
15. Analysis of external sources of hazards in civil air operations
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
16. The primary entries in the Reportable Food Registry
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
17. Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
18. Kontrola rodzicielska młodzieży online w obszarze wykorzystywania nowoczesnych środków komunikacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
19. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uprawiania turystyki żeglarskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
20. Standardy żywności w handlu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
21. Uwagi na tle pewności i bezpieczeństwa polskiego i unijnego prawa podatkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 1 2016 Przejdź
22. Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych poprzez system certyfikacji dobrowolnej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
23. Proinnowacyjny model zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
24. Food dangerous for the consumer in INFOSAN events
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
25. Wykorzystanie normy ISO 10015 w doskonaleniu kompetencji personelu w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
26. Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa pracy - szacunek utraconej produktywności w polskim sektorze turystycznym
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
27. O chociażby nieumyślnym naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu z ar t. 177 § 1 k.k. w aspekcie struktur wypowiedzi dyrektywalnych prawa karnego
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
28. Kwalifikacje pracowników służby bhp a bezpieczeństwo warunków pracy w przedsiębiorstwach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
29. Wyzwania wieku informacyjnego. Ergonomiczny aspekt kształtowania i zarządzania systemem pracy zdalnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
30. Wpływ środowiska pracy spawacza na jego zdrowie i życie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
31. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) oraz zaangażowanie organizacyjne. dane z branży budowlanej na Sri Lance
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
32. Costs caused by the implementation of the new law imposed on Polish ski resorts
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
33. Zarządzanie krysysowe w organizacji na przykładzie Domu Studenckiego nr 1 "Bakałarz" w Szczecinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
34. Elektroenergetyczna infrastruktura krytyczna w województwie zachodniopomorskim – 10 lat po blackoucie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Przejdź
35. DANISH AND SWEDISH LIGHTSHIPS SERVING TO GUARANTEE THE SAFETY OF THE DANISH STRAITS AREA SEA ROUTES 1820–1988
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Przejdź
36. Threats to health and safety at work when completing a warehouse process
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
37. Notifications of dangerous products from European Union countries in the RAPEX as an e-service
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
38. Safety and security as the basic determinants of quality of hotel services
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
39. Analysis of investment level and marina certification in the process of raising safety standards on the West Pomeranian Sailing Route
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
40. Effectiveness of Cardiopulmonary Resuscitation Depending on Lifeguard’s Level of Exhaustion
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Przejdź
41. Misleading advertising practices for medicinal products and dietary supplements – selected legal and practical aspects
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2020 (32) 2020 Przejdź
42. Port control of the ship as a special case of control of the entrepreneur’s business
(Studia Administracyjne)
nr 12 2020 2020 Przejdź
43. Podniesienie poziomu standardów bezpieczeństwa z wykorzystaniem zunifikowanych norm certyfikacji na przykładzie zachodniopomorskich marin żeglarskich
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Przejdź
Strona