Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 86.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Argument ze strachu – Roberta Nozicka uzasadnienie odpowiedzialności karnej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Przejdź
2. Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
3. Wybrane kategorie określające kontekst interpretacyjny marketingu usług
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
4. Employer branding a CSR – bank jako pracodawca społecznie odpowiedzialny
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
5. Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee?
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
6. Ocena realizacji strategii społecznej odpowiedzialności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
7. Socially Responsible Business and Management of Contemporary Organization
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
8. The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
9. CSR and Innovativeness of the Organisation
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
10. O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
11. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
12. Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
13. Responsible innovation
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
14. Rola sprawiedliwej płacy w kształtowaniu wolności odpowiedzialnej człowieka
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
15. RAPORTY SPOŁECZNE JAKO INSTRUMENT BUDOWANIA WIZERUNKU FIRMY SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
16. INWESTYCJE TERMOMODERNIZACYJNE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W KONTEKŚCIE KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
17. ZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
18. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- WYNIKI BADAŃ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
19. Wdzięczność w przestrzeni znaków. Dialog z dialogiem Bubera i Levinasa
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
20. O sprawcy działania i odpowiedzialnym działaniu u Arystotelesa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
21. Biznes versus społeczeństwo w epoce globalizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
22. Prohibition of the use of force and legality of humanitarian intervention
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Przejdź
23. O odpowiedzialności materialnej u Arystotelesa
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
24. ZACHOWANIA KONSUMENCKIE W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
25. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- NA PRZYKŁADZIE FIRMY DANONE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
26. ZACHOWANIA KLIENTÓW WOBEC OGŁOSZEŃ CSR
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
27. EKOLOGICZNE ASPEKTY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
28. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO ELEMENT BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
29. RAPORT SPOŁECZNY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA CSR
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
30. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z PERSPEKTYWY BIZNESOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
31. Porozumienia procesowe – alternatywa czy dominanta w postępowaniu karnym?
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
32. Responsible sponsorship as an element of building positive relationship with the environment
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
33. Odpowiedzialność placówki medycznej w komunikacji z pacjentem
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
34. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik kształtowania innowacyjności w sektorze transportu - spedycji - logistyki
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
35. Czy Creating Shared Value może zastąpić społeczną odpowiedzialność biznesu? Wprowadzenie do tematyki i porównanie
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
36. Zastosowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsiębiorstwie żeglugowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
37. Konflikty interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przesłanki i konsekwencje
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
38. Prawna ochrona świadczenia usług płatniczych i wydawania pieniądza elektronicznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
39. CSR 2.0 jako narzędzie zmian w organizacji sportowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
40. Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
41. Moralna odpowiedzialność chrześcijan za misyjne dzieło Kościoła
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
42. Corporate Social Responsibility in service sector in Ukraine
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Przejdź
43. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
44. Rachunek odpowiedzialności w grupach kapitałowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
45. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie – nowy trend na rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
46. Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie sektora ochrony zdrowia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
47. „SERCE FARAONA” – ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA CZY BEZWOLNE PODDANIE SIĘ DZIAŁANIU BOGA?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Przejdź
48. Dopuszczalność umownej regulacji odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy generalnego wykonawcy i jej zakres
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
49. Zniekształcenia koncepcji CSR w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
50. O prawnej ocenie blokowania mównicy sejmowej, fotela Marszałka Sejmu oraz plenarnej sali posiedzeń Sejmu oraz o możliwościach postępowania Marszałka Sejmu w celu przywrócenia na niej porządku (uwagi na tle 33. posiedzenia Sejmu RP)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Przejdź
51. Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialności uczelni w kształceniu kadr turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
52. Odpowiedzialność społeczna w miejscu pracy – ewolucja i nowe znaczenie
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
53. Realizacja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorstwa transportu samochodowego
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
54. Czynniki warunkujące rozwój rachunkowości w XXI wieku – wybrane problemy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
55. Problem ujęcia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w rachunkowości – głos w dyskusji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
56. Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
57. Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
58. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
59. Od równowagi bytu do zrównoważonego społeczeństwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
60. Corporate Social Responsibility Reporting in Local Government Units
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
61. Socially Responsible Investments, as a Trend on the European Capital Market
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
62. Znaczenie instytucji nieformalnych społecznej odpowiedzialności dla rynku giełdowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
63. Społeczna odpowiedzialność projektanta w kreowaniu produktu rehabilitacyjnego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
64. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa we współczesnym przekazie marketingowym i w praktyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
65. Integrated Reporting - Changes in Company Reporting
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
66. Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna odpowiedzialność biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
67. The Offer of Tourism And Recreation Business Entities Under Social Programmes on the Example of The Large Family Card
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
68. Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży hotelarskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
69. Niektóre problemy strony podmiotowej deliktu dyscyplinarnego
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
70. Polska pedagogika katolicka a wychowanie młodego pokolenia do odpowiedzialności społecznej w szkołach katolickich
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
71. Examples of good CSR practices in the TFL sector
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
72. WPŁYW PORTU MORSKIEGO NA LOKALNE OTOCZENIE. STUDIUM PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA PORTOWEJ SFERY EKSPLOATACJI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
73. Kilka uwag na temat rozwoju umowy przewozu rzeczy oraz konwencji przewozowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
74. Prawnokarna ocena samobójstw popełnianych z motywów religijnych
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2019 (25) 2019 Przejdź
75. Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 17 (2018) 2018 Przejdź
76. Doubts of the TSL Enterprises to Social Responsibility – An Empirical Study Based on the Results of Research
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
77. Significance of Education for the Economy of Sustainable Development – Toward Social Responsibility
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
78. Shaping a positive image of a hotel facility – corporate social responsibility approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
79. Universities’ social responsibility vs. graduates’ human capital
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
80. Actions of social responsibility in creating the brand image of a service organization
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
81. Ways of implementing Corporate Social Responsibility idea in shipping companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
82. Manifestations of implementation of the CSR concept in the retail banking sector in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
83. Breaching the principles of corporate social responsibility and rules of the sharing economy in the passenger transport services market
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
84. Characteristics of Services and their Consequences for the Strategy of Social Responsibility
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
85. CSR as a Marketing Communication Tool for Companies in the Financial Services Sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
86. Social responsibility of enterprises towards employees. Theoretical and practical aspects
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
Strona