Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 30.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Statystyczna analiza rozwoju regionalnego w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
2. Terytorium – miejsce budowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
3. DEKARBONIZACJA EUROPEjSKICH GOSPODAREK W UJĘCIU PRZESTRZENNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
4. Intellectual Capital in Polish and U.S. Counties – A Comparative Analysis
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Przejdź
5. Foresight jako narzędzie rozwoju turystyki regionalnej – studium przypadku regionu Laponii (Finlandia)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
6. Potencjał rozwojowy regionu a działalność innowacyjna przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
7. Potencjał społeczno-gospodarczy makroregionów Polski. Case study: makroregion północny, północno-zachodni i południowo-zachodni
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
8. Rola i znaczenie klastrów w rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
9. Proinnowacyjna gospodarka regionalna w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
10. Korzyści związane z funkcjonowaniem klastrów na przykładzie Śląskiego Klastra Wodnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
11. Wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy województw w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
12. Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce jako kryterium analizy skupień
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
13. Przyczyny i implikacje Brexitu w Walii
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Przejdź
14. Rozwój regionów dzięki podnoszeniu atrakcyjności produktu narciarskiego - rola organizacji Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
15. Działalność regionalnych organizacji turystycznych (ROT-ÓW) i ich wpływ na rozwój turystyki w regionie na przykładzie podkarpackiej regionalnej organizacji turystycznej (PROT)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
16. Turystyka winiarska - problemy terminologiczne, konsumenci i możliwości rozwoju
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
17. Determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
18. Ewolucja znaczenia czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2006‒2016
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
19. Economic aspects of financing the tourism investments from the European Regional Development Fund in Lublin city district
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
20. The Lubelskie region as a beneficiary of the EU cohesion policy funds – experiences and prospects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
21. Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs – regional perspective of entrepreneurship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
22. Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce w ujęciu taksonomii dynamicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
23. Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej – przykład Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
24. Turystyka wodna jako potencjał rozwojowy województwa zachodniopomorskiego w kontekście Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Przejdź
25. ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA JAKO CZYNNIK POPRAWY DOSTĘPNOŚCI W REGIONIE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
26. Regional use of European Funds in municipal waste management in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
27. Effect of adopted diagnostic variable weighing system on the results of investigation of socioeconomic development of voivodships in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
28. Conditions for the development of the cruise ship market in Szczecin – research results
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
29. Challenges faced by the regional financial institutions engaged in enterprise financing
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
30. The idea of implementation of the metropolitan bike system on the example of the Szczecin Metropolitan Area
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
Strona