Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 115 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Proces inwestycyjno-budowlany w ujęciu administracyjnoprawnym
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Przejdź
2. The Differences in Results of Preliminary Selection in Team Sports as the Premise to Define a Profile of a “Young Football Player”
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Przejdź
3. O problemach zarządzania wiedzą przy efektywnym uruchamianiu i sterowaniu procesami ciągłymi przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
4. Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
5. Błędy w zastosowaniach BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami biznesowym
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
6. Platforma informacyjno-usługowa jako koncepcja wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
7. The Flexible Integration in the European Integration Process. Selected Issues
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Przejdź
8. Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
9. Determinanty skutecznych negocjacji biznesowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
10. Proces przyjęcia dostawy a obsługa klienta – przykład branży odzieżowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
11. Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
12. Skrzydlate słowa Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
13. Relacje między systematycznymi miarami ryzyka inwestycji kapitałowych w podejściu klasycznym i dolnostronnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
14. Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
15. Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
16. Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
17. Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
18. Crowdsourcing jako współczesne narzędzie kształtowania otwartych modeli procesów innowacyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
19. Ograniczona racjonalność i heurystyki w zachowaniach nabywców
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
20. Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie procesowe w organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
21. Wybrane aspekty dotyczące wskaźników efektywności procesów w gospodarce elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
22. Lokalizowanie zasobów wiedzy w otoczeniu dla potrzeb kreowania organizacji wirtualnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
23. Eksploracja procesów biznesowych – trend w perspektywie rozwoju gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
24. Przetwarzanie wiedzy nieustrukturalizowanej w obszarze e-bankingu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
25. Dekomunizacja Albanii – lustracja, wymiar sprawiedliwości i pomoc UE
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Przejdź
26. Saudi Arabia’s electoral politics in the making
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Przejdź
27. STRUKTURALNO-PRZESTRZENNE ANALIZY POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO W PRZEMYŚLE BUDOWLANYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
28. EKONOMICZNO-SPOŁECZNE SKUTKI ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
29. Granice autonomii etyki. O potrzebie uwzględniania wyników nauk empirycznych w etyce (The limits of ethics autonomy. Ethics takes into account the empirycal data)
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
30. Biznes versus społeczeństwo w epoce globalizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
31. The economic dimension of the impact of sector exclusions for the processes of shaping the structure and the amount of communication compensations granted by the insurance companies in Poland and the European Union
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Przejdź
32. POSZUKIWANIE INFORMACJI W PROCESIE ZAKUPU USŁUG
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
33. O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) w strategii przedsiębiorstwa branży IT
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
34. Kryminalne gry z czytelnikiem
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
35. Zu prozessualen Aspekten der Darstellungsart von Wortinhalten am Beispiel ausgewählter „neuer Wörter“ mit entlehnten Komponenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
36. Kanon polskiej liryki według Petera i Renate Lachmannów
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
37. Analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
38. Katowicka szkoła ekonomiki transportu - profil naukowo-badawczy i dydaktyczny
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
39. Bariery endogenicznego rozwoju wspólnot gminnych
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
40. Transfer of information in the purchasing processes of generation Z – usage of virtual vs. real channels and its marketing implications
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
41. Wybrane aspekty procesów globalizacji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
42. Proces wdrożenia planu mobilności dla obiektów generujących duży ruch
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
43. Komunikacja organizacji pozarządowej z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
44. Finansowanie wewnętrzne małych przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
45. Zaangażowanie studentów w proces kształcenia uniwersyteckiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
46. Rozwój innowacji produktowych. Rola konsumenta
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
47. Ewolucyjne czy rewolucyjne – które podejście jest skuteczniejsze w rozwoju procesu innowacji?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
48. Zarządzanie pomysłami w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
49. ANALIZA PROCESOWA JAKO NARZĘDZIE DO USPRAWNIENIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
50. Rola zabawy w redukcji poczucia niepewności
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
51. Zastosowanie technologii RFID do zarządzania obiegiem dokumentów niejawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
52. Model ryzyka procesów biznesowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
53. Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
54. Możliwości wykorzystania analizy sentymentu w procesach prosumenckich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
55. Digitalizacja doświadczeń klienta (CX ) w instytucji finansowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
56. Kształtowanie jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
57. Rola finansowania wewnętrznego w odniesieniu do teorii hierarchii źródeł finansowania na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
58. Istota motywacji pracowników tworzących zespoły w procesach innowacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
59. Ewaluacja rozwojowa jako proces kształtowania u studentów postaw projakościowych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
60. Wpływ prezydenta Václava Havla na czechosłowacki i czeski porządek prawny w latach 1989–2003
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Przejdź
61. Czynniki sprzyjające ekoinnowacjom w przedsiębiorstwach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
62. Wiara jako pierwszorzędny cel katechezy
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
63. Koncepcja architektoniczna jako jedna z postaci utworu architektonicznego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
64. Rola procesów wewnętrznych Balanced Scorecard w doskonaleniu działalności portu morskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
65. Perspektywy rozwoju zarzadzania procesowego wspomaganego przez wybrane narzędzia IT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
66. The Public Perception of Privatization in Poland from 1991–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
67. Analiza procesowa i analiza wartości procesów jako narzędzia projektowania łańcucha wartości obszaru produkcji w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
68. Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów – droga od danych do wiedzy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
69. Sferyczny model komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
70. Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
71. Business intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
72. Standaryzacja i efektywność procesów personalnych (na przykładzie diagnozy treści pracy metodą TBS-K)
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
73. Ocena wpływu centralizacji na wybrane mierniki podstawowych procesów w organizacji usługowej – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
74. Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
75. Fragen der Sprachverarbeitung und des Sprachbewusstseins am Beispiel des Deutschen als L2, des Englischen als L3 und des Schwedischen als L4 polnischer Germanistikstudenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
76. Analiza wariantów wyszczuplania procesów na przykładzie wydania decyzji administracyjnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
77. Wykorzystanie big data w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
78. Etapy procesu innowacyjnego jako obszary ryzyka w audycie wewnętrznym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
79. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem i jego aspekty procesowe oraz informatyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
80. The transition process of Vietnam’s trade policy from closed economy to “servicification” economy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
81. System patentowy w procesie innowacyjnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
82. Efektywność przedsięwzięć innowacyjnych w organizacji produkcji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
83. EFFEKTIVITÄT UND EFFIZIENZ VON TRANSPORTPROZESSEN
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
84. Doskonalenie procesów ponadorganizacyjnych w e-biznesie
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
85. Ogólny cykl życia ataku cybernetycznego i jego markowowski model
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
86. Nowoczesne technologie i ich wpływ na działalność logistyczną w tworzeniu łańcucha wartości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
87. Otwartość innowacyjna polskich podmiotów typu start-up. Wyniki badań pilotażowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
88. Handel internetowy jako usługa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Przejdź
89. Podejście procesowe do zarządzania organizacją inteligentną
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Przejdź
90. Ks. Marek Jagodziński (red.), perspetywy wiary, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, Radom 2015, ss. 286
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
91. Przetwarzanie danych osobowych a prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych na gruncie RODO
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Przejdź
92. Acoustic analysis of three marked trills: welsh r̥ʰ, slavic rʲ and czech r̝
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
93. The specificity of literary proper names: harry potter in translation into polish and russian
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
94. Ethical codes and their importance in the modern management processes
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
95. The importance of logistics services for the economical efficiency in the garment industry
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
96. Facilitated workshops and the Focus Group as a way to gain opinions and formatting a new product with the Z generation
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
97. Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
98. FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
99. TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY ASPEKT PRZEŁADUNKU WYSOKOTEMPERATUROWEJ SMOŁY WĘGLOWEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X NA TERENIE PORTU MORSKIEGO SZCZECIN
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
100. Ujęcie modelowe dojrzałości i poziomu ryzyka w procesie innowacji produktu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
Strona