Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 60.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Defence Efficacy in Practice and Competition. A Case Study in Women’s Volleyball
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
2. Analysis of Match Performance of Full-backs from Selected European Soccer Leagues
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Przejdź
3. Influence of Different Types of Surfaces on the Results of Running Speed Tests in Young Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Przejdź
4. Effect of Deer Antler Velvet on Aerobic, Anaerobic and Strength Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
5. Dependence of Aerobic Performance of Athletes on Polymorphism of Genes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
6. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
7. Collagen gene sequence variants in exercise-related traits
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Przejdź
8. The PPARA gene polymorphism in team sports athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Przejdź
9. Short-Term Effects of Elastic Taping on Dancer's Postural Control Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Przejdź
10. Impact of mergers and acquisitions on sport performance of football clubs in the highest professional league in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
11. Modele biznesowe banków – wyzwania XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
12. Effect of an Educational Program about Game Statistics and a Goal-Setting Intervention in a Community College Women’s Volleyball Team
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
13. Repeated Acceleration Activity in Competitive Youth Soccer
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
14. Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
15. Wybrane aspekty dotyczące wskaźników efektywności procesów w gospodarce elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
16. Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
17. Czy większy może więcej? Analiza krótkoterminowych wyników polskich funduszy inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
18. Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
19. Kalkulacja kosztów zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w jednoetapowym modelu rachunku kosztów działań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
20. Wydajność pracy w Polsce w latach 2000-2013 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
21. Przegląd koncepcji systemów pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
22. Przeszkody w wykonaniu usługi międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
23. Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
24. Świadczenie pracy bądź usług jako przedmiot wkładu do spółki osobowej
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
25. Innowacje a wyniki przedsiębiorstwa: wybrane aspekty badawcze
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
26. The Impact of Global Financial Crisis on the level of non-performing loans in commercial banks in Kosovo
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
27. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
28. The Effect of Acute Creatine Supplementation on Fatigue and Anaerobic Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
29. Specyfika świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
30. Changes in Aerobic and Anaerobic Performance Capabilities Following Different Interval-Training Programs
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
31. System pomiaru dokonań. Diagnoza rozwiązań stosowanych w polskich przedsiębiorstwach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
32. Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
33. Wpływ polityki Unii Europejskiej na kierunki zmian w polskim systemie edukacji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Przejdź
34. Wskaźniki efektywności w badaniach nad zaufaniem międzyorganizacyjnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
35. Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
36. Measuring problems and performance assessing in the capital group
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
37. Zmiana zarządzającego a wyniki finansowe spółki – przegląd wybranych badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
38. Kluczowe mierniki efektywności dla szpitala w perspektywie finansów zrównoważonej karty wyników
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
39. Wykorzystanie sprawozdań finansowych w pomiarze dokonań jednostek sektora publicznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
40. Mierniki celów i zadań finansowych na potrzeby kontroli zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
41. Balanced scorecard jako narzędzie oceny dokonań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
42. Efektywność własności rodzinnej w dużych podmiotach – przegląd literatury
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
43. Establishing Technical and Tactical Performance Goals for Elite Male Volleyball Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Przejdź
44. Efektywność wybranych funduszy inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
45. Kokpity menedżerskie i Business Intelligence w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
46. An Assessment of the Quality of Services Offered by the Nałęczów Health Resort And Spa SA
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
47. Innowacyjność polskiej gospodarki a fundusze unijne: czy POIG coś pomógł?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
48. Wpływ systemu zarządzania kapitałem ludzkim i kultury organizacyjnej na behawioralne wyniki pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
49. Importance-Performance Analysis of Ski Destinations in Sweden – Comparison between Two Destinations
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Przejdź
50. TRANSPORT JAKO DETERMINANT SPRAWNOŚCI MAKROSYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W SKALI GLOBALNEJ. POLSKA NA TLE GLOBALNYM – ANALIZA PORÓWNAWCZA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
51. Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu efektywności finansowej organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
52. Evolution of reception efficacy and execution in women’s volleyball according to level of competition – a descriptive study aged from 14-year-old to adult professional players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Przejdź
53. The performance of the SMEs in Poland during and after financial crisis and economic downturn – on the EU-28 background
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
54. Factors determining the efficiency and effectiveness of public e-administration
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
55. Productivity of road freight transport services in Poland an EU
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
56. The Effects of Two Different HIIT Resting Protocols on Children’s Swimming Efficiency and Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Przejdź
57. Growth performance, gut morphometry and innate immune profiles of common carp, Cyprinus carpio juveniles fed diet fortified with Mitracarpus scaber leaves extract and its susceptibility to pathogenic bacteria, Aeromonas hydrophila
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Przejdź
58. Effect of Educational Training on Nutrition and Weight Management in Elite Spanish Gymnasts
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Przejdź
59. The Emergence of eSports Nutrition: A Review
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Przejdź
60. The importance of Reaction Time in Athletics: Influence on the Results of Sprint Runs of World Championships Finalists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 34, No. 2/2021 2021 Przejdź
Strona