Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 49.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Spółka cywilna jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt II UZ 34/14
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Przejdź
2. Partnerstwa transgraniczne – udział instytucji w inicjowaniu sieci społecznych (na przykładzie Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr)
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Przejdź
3. Innovative Local Community Partnership and Sustainable Urban Tourism – The Old Town In Warsaw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
4. Kierunki współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle pozostałych województw nadmorskich
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Przejdź
5. Relacje między uczestnikami łańcucha dostaw żywności – ocena stanu i działań podejmowanych dla ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
6. Kreowanie wizerunku małego przedsiębiorstwa na rzecz budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
7. EUROPE 2020 PROJECT BONDS INITIATIVE PILOT PHASE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
8. ROLA PARTNERSTW BIZNES – NAUKA W PROCESIE TRANSFERU TECHNOLOGII
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
9. MIEJSCE ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI (CRM) W ZARZĄDZANIU DZIAŁALNOŚCIĄ MARKETINGOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
10. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako potencjalne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
11. Innowacyjność a proces rozwoju więzi partnerskich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
12. Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i w praktyce gospodarczej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
13. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda pozyskania rentownej realizacji usługi publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
14. FUNKCJONOWANIE EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETUDZIECIĘCEGO W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ I ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
15. Dotychczasowe doświadczenia i możliwości implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
16. Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w opiece zdrowotnej - doświadczenia Wielkiej Brytanii a sytuacja w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
17. Financial and legal aspects of public-private partnership in financing revitalization activities - general issues
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
18. RYZYKO W RELACJACH PARTNERSKICH W BRANŻY TSL OPARTYCH NA OUTSOURCINGU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
19. ANALIZA PORÓWNAWCZA DOTYCZĄCA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO NA PRZYKŁADZIE SEKTORA ENERGETYCZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
20. Schüleraustausch als Weg zur Entwicklung interkultureller Kompetenz. Deutsch-französische und deutsch-polnische Austauschprojekte im schulischen Bereich
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
21. Collaboration Between Lowersilesian Cultural Tourism Attractions – A Reality or a Dream of a Future?
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
22. Między Rosją a Zachodem. Polityczno-społeczny wymiar relacji Mołdawii z Unią Europejską
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
23. Związki partnerskie mniejszości seksualnych w programach polskich partii politycznych
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Przejdź
24. Konsument jako partner przedsiębiorstwa w otwartych innowacjach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
25. Relacyjny wymiar marketingu wewnętrznego w kontekście zmian otoczenia ‒ podejście konceptualne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
26. Świadczenie pracy bądź usług jako przedmiot wkładu do spółki osobowej
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
27. Nabycie powiernicze ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej – skutki podatkowe
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
28. Innowacyjny projekt eksploatacyjny wykorzystania wód balneologicznych – projekt partnerstwa publiczno-prywatnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
29. Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
30. Współpraca organizacyjna niezależnych podmiotów w sieci – rozwiązanie dla sprzedaży XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
31. Determinanty różnicujące poczucie sensu życia studentów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
32. Partnerstwo publiczno-prywatne innowacyjnym rozwiązaniem dla polskiego sektora ochrony zdrowia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
33. Partnerstwo niemieckich parków narodowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
34. Współpraca w ramach „wspólnego przedsięwzięcia” – wybrane problemy podatkowe1
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 1 2016 Przejdź
35. Zu syntaktischen Aspekten der deutschen Rechtssprache im Vergleich mit der polnischen Rechtssprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
36. Finansowanie hybrydowe w sektorze finansów publicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
37. Efektywność projektów PPP w obszarze termomodernizacji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
38. Potencjalny wpływ Umowy o partnerstwie gospodarczym UE–Japonia na polski handel rolno-spożywczy z Japonią
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
39. Ewolucja modelu HR Business Partner
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
40. Konsorcjum w prawie zamówień publicznych – solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich w postępowaniu i na etapie realizacji umowy
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Przejdź
41. European Investment Bank as a supporter of European PPPs
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
42. Development of Social Capital in the Situation of Migration Intensification
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Przejdź
43. Partnerstwo publiczno-prywatne a dyscyplina finansów publicznych – wybrane zagadnienia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
44. Investment activity of the territorial self-government in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
45. HR business partner – the range of roles and services
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
46. Paneurhythmy exercises for developing partner and social skills
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
47. Podział majątku wspólnego małżonków-wspólników spółki jawnej i z ograniczoną odpowiedzialnością
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
48. Division of the joint property of spouses – partners in a registered partnership and shareholders in a limited liability company
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
49. Refusal to implement European social partners’ agreements: recent practice of the Commission
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2020 (32) 2020 Przejdź
Strona