Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 8.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ OŚRODKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
2. Outsourcing call center w działalności przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
3. Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
4. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie pozyskiwania wiedzy o klientach sieci handlowych – wybrane zagadnienia
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
5. Proces komercjalizacji innowacji ICT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
6. Zastosowanie technologii RFID do zarządzania obiegiem dokumentów niejawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
7. Zarządzanie podatkami w aspekcie ulgi na nowe technologie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 1 2016 Przejdź
8. Innowacje proekologiczne w chińskim rolnictwie jako wyraz realizacji planu strategicznego na lata 2016‒2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
Strona