Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 20.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. ZUR MOTIVIERTHEIT DER PHRASEOLOGISMEN AM BEISPIEL DES IDIOMS EIN HEISSES PFLASTER
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce. Studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
3. Phraseologische Motiviertheit im Lichte der CTM-Theorie und der Theorie des bildlichen Lexikons
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
4. Heuristic. Psychological Aspects of Decision-Making on Capital Market - Literature Review
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
5. Consumption Behaviours in the Market of Tourist Services. Motivations and Needs for Holiday Trips of Tourism and Recreation Students
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
6. Tourism Activity in the Third Age Group: its Characteristics on Selected Examples
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
7. Motywowanie pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
8. Istota motywacji pracowników tworzących zespoły w procesach innowacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
9. Motywacja klientów do zaangażowania w społeczność wokół marki
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
10. Motywy biblijne w nazewnictwie geograficznym Pomorza Zachodniego (Szczecińskiego)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Przejdź
11. Behawioralne implikacje wdrożenia i stosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
12. Motywacje wolontariuszy i ich rola w promocji turystycznej miejsca organizacji ŚDM (na przykładzie Krakowa)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
13. Planowanie rozwoju firmy z wykorzystaniem modelu motywacji biznesowej na przykładzie spółki BKF
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
14. Wpływ form motywowania na pobudzanie zaangażowania pracowników – studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
15. Stan zmotywowania pracowników na podstawie funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów motywacyjnych i oceny miejsca pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
16. Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
17. Characteristic and typology of crowd motivators to crowsourcing platform contribution
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
18. O funkcjach motywacji w dydaktyce akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
19. Work satisfaction and happiness at work
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
20. The low – budgeting concept of backpacking
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
Strona