Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 7.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Impact of mergers and acquisitions on sport performance of football clubs in the highest professional league in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
2. Efekt zakotwiczenia w transakcjach fuzji i przejęć na przykładzie Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
3. Struktura aktywów spółki a struktura kapitału w połączeniach polskich jednostek gospodarczych w latach 2002–2013
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
4. Specyfika i wpływ mezzanine capital na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
5. Wrogie czy przyjazne przejęcie? Enea kupuje Bogdankę – case study
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
6. Analiza komparatystyczna instrumentarium restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
7. Fuzje i przejęcia - aspekty teoretyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
Strona