Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 103 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Everyday Life of Intellectually Disabled Women. A Special Educator’s Perspective
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2015 2015 Przejdź
2. Konflikt ról rodzinnych i zawodowych a poczucie satysfakcji z życia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Przejdź
3. Refleksje na temat dokumentów biograficznych w niepublikowanym Dzienniku komputerowym Zbigniewa Pietrasińskiego
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Przejdź
4. Społeczna ocena szans realizacji celów życiowych w Szczecinie a wypłukiwanie kapitału ludzkiego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Przejdź
5. Fundamental Significance of Physical Activity for Seniors’ Health
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
6. Factors Associated with Physical Activity in People with Diabetes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
7. Associations Between Health Behavior Habits and Quality of Life Outcomes in Pregnant Women: A Preliminary Investigation in Polish Sample
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
8. Physical Activity and Lifestyle of the Elderly
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Przejdź
9. The Creation of the Model Threshold Tourist Area Life Cycle of the Functional Urban Area of Kołobrzeg
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
10. Wartość osobowa
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
11. Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
12. Polityka kreowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
13. Preferencje i motywy wyboru zakładu ubezpieczeń na życie przez klientów indywidualnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
14. Wybrane kategorie określające kontekst interpretacyjny marketingu usług
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
15. Company Marketing Strategy from the Perspective of Quality of Life
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
16. Zdrowy styl życia a orientacja prokonsumpcyjna warszawskiej klasy średniej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Przejdź
17. Opinion about Exercises in Water and Lifestyle of Women Attending Aqua Aerobics Classes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
18. „Bardzo nieliczni czują, że ich życie nie jest życiem, lecz śmiercią”. F. Dostojewski i L. Szestow wobec idei szczęścia i egzystencjalnej satysfakcji
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Przejdź
19. Bezpieczeństwo egzystencjalne i specyfika jego wybranych noetycznych zagrożeń
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
20. PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA DZIETNOŚCI, PRZECIĘTNEGO DALSZEGO TRWANIA ŻYCIA ORAZ WSPółCZYNNIKA STAROŚCI W POLSCE W LATACH 2003–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
21. Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Przejdź
22. Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
23. Czy sens życia jest tym samym co cel życia?
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
24. Terminalna sedacja - między opieką paliatywną a eutanazją
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
25. Rola systemów klasy CRM w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu wartości firmy sektora MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
26. Postawy i zachowania prozdrowotne pokolenia Z w świetle badań pierwotnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
27. Czy obiektywne życie jest możliwe? Słów kilka na temat esejów Nathaniela Brandena
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
28. THE MORPHOLOGY OF THE WASTE AND THE QUALITY OF PEOPLE’S LIVES. THE THEORETICAL AND EMPIRICAL CONSIDERATIONS
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
29. Nieciągłość autobiografii. Pamiętam że. To, co wspólne I Georges’a Pereca
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
30. The Quality of Life of the Residents of Tourist Reception Areas According to Selected Indicators
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
31. Customer knowledge valuation model based on customer lifecycle
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
32. Formuła evergreen leasing w budownictwie mieszkaniowym – trend w projektowaniu zrównoważonym I zarządzaniu nieruchomościami
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
33. Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
34. Edukacyjne wspomaganie dorosłych w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
35. Ocena ryzyka eksploatacji lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce dla potrzeb ich ubezpieczeń od niektórych zdarzeń losowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
36. Przestrzeganie zasad moralnych w działalności politycznej powinnością sumienia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
37. Socio-Demographic Determinants of Leisure Time Physical Inactivity of Adolescents from the Voivodships of Central Poland
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
38. Quality of Life and Physical Activity after Liver Transplantation. Literature Review.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
39. Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
40. Zarządzanie wiedzą w kontekście jakości życia młodych ludzi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
41. Determinanty różnicujące poczucie sensu życia studentów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
42. Progi rozwojowe w cyklu życia obszaru turystycznego na przykładzie Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
43. Projekcja odwrócona (inverse projection) jako narzędzie wspomagające poznanie przeszłości demograficznej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Przejdź
44. Ocena moralna postępów w genetyce medycznej w świetle nauczania Jana Pawła II i Katechizmu Kościoła Katolickiego
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Przejdź
45. Młodzież wobec wyzwań współczesności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
46. Badanie percepcji zjawiska planowego postarzania produktów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
47. Determinanty stylu życia młodych konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
48. Bilansowe ujęcie aktywów netto i rezerw ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
49. Współczesne oblicze kobiety jako punkt wyjścia do projektowania rozwiązań biznesowych w oparciu o tradycyjne wartości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
50. Rzeczownik barwa i jego synonimy w dziejach języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
51. Działalność prorodzinna biskupa profesora Kazimierza Majdańskiego z perspektywy diecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
52. Współczesne metody filologiczne w interpretacji żydowskich dokumentów osobistych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
53. Między autobiografią a przypowieścią. Glosa o paru tajemnicach "Domu, snu i gier dziecięcych" Juliana Kornhausera
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
54. Muszla, biografia słowa, blizna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
55. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Część I
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
56. Ciągłość i cezury w życiu wyrazów. Eksperyment warsztatowy
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
57. Lifestyle versus a Person’s Life Span
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
58. W poszukiwaniu smart obywatela. Analiza realizacji koncepcji smart city w Polsce
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Przejdź
59. Body satisfaction versus anthropometric and lifestyle characteristics in secondary school youth in a three-year study
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
60. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa - część II
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
61. Dylematy starzejącego się społeczeństwa w aspekcie warunków mieszkaniowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
62. Wpływ prognoz stóp zastąpienia na skłonność do oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Przejdź
63. Uniwersytet ludowy. Relikt czy szkoła przyszłości?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
64. Ogólny cykl życia ataku cybernetycznego i jego markowowski model
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
65. Dzietność jako element życia społecznego we współczesnym społeczeństwie polskim
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
66. Chrystocentryczny wymiar duchowości według św. Jana Ewangelisty
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
67. Zarządzanie jakością procesu obsługi jako czynnik kształtujący zachowania konsumenckie na rynku B2B
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
68. Obciążenie zasobów pracy konsekwencjami chorób przewlekłych a nierówności w zdrowiu na obszarze Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
69. Polskie realia jakości życia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
70. Atrakcyjność systemów kafeteryjnych, work-life-balance i koncepcji „hygge” w opinii generacji Y – badania pilotażowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
71. Ks. Marek Jagodziński (red.), perspetywy wiary, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, Radom 2015, ss. 286
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
72. Intervention Effect of Supportive Group Therapy and Physical Exercise on the Quality of Life of Cancer Patients
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Przejdź
73. Znaczenie koncepcji tożsamości narracyjnej na tle Jürgena Habermasa tezy o kolonizacji świata życia przez system (Identity Problem and the Loss of the Communication Skills)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
74. Eseje i biografie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
75. WPŁYW FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
76. Korespondencja rodzinna Marii Dąbrowskiej w zbiorach Książnicy Pomorskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Przejdź
77. Dutch protocol from Groningen (the so-called Groningen Protocol). The problem of deliberate causing of death in newborns (“neonatal euthanasia”)
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Przejdź
78. Nadzieja egzystencjalna
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
79. Nowe technologie w Polskim Związku Łowieckim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
80. Globalizacja a środowiskowe uwarunkowania jakości życia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 16 (2018) 2018 Przejdź
81. „Odpowiedni dać słowu obraz...” Ernst Cassirer w kręgu Biblioteki Warburga
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
82. UWARUNKOWANIA RACJONALIZACJI KOSZTÓW EKSPLOATACJI I NABYCIA TABORU KOLEJOWEGO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Przejdź
83. Death of the Magnate: Life Expectancy of the Magnatery in the Polish–Lithuanian Commonwealth Versus the Demography of the Western European Elites in the Early Modern Age
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Przejdź
84. Marriages in the Parish of Płonka Kościelna in the Years 1826–1864
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Przejdź
85. Polityka miejska a jakość życia mieszkańców
(Acta Politica Polonica)
4/2018 (46) 2018 Przejdź
86. Życie, szczęście, rozkwitanie. Wokół pojęcia ostatecznego celu człowieka w filozofii obiektywistycznej Ayn Rand
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
87. O rozterkach biografki, czyli jak opowiedzieć o życiu na pograniczach
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
88. Freud’s disciples between biography and autobiography. Towards a collective history of the psychoanalytic movement
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
89. Blog literacki, czyli dziennik pisany zapiskami z lektur. Blogosfera francuska
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
90. Limitation of constitutional guarantees of cultural rights in a time of pandemic
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2020 (30) 2020 Przejdź
91. Rodzina „sanktuarium” życia w obliczu współczesnych zagrożeń w świetle Evangelium Vitae Jana Pawła II
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
92. Did the Abolition of Serfdom Affect the Life Cycle of Peasants in the Western Part of the Grodno Governorate in the 19th and Early 20th Centuries?
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Przejdź
93. Suicide from the joint perspective of canon law and Polish law
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2020 (31) 2020 Przejdź
94. Work-life balance among athletes
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2020 (32) 2020 Przejdź
95. The Role of Fall Prophylaxis in the Quality of Life of the Geriatric Patients
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Przejdź
96. (Od)czytywanie losów żydowskich
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
97. „To się objawiało w rozmaitych uwagach”. Rozmowa z Avivą Blum-Wachs
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
98. Zdjęcie z konkursu piękności i inne dokumenty osobiste. O pracy badawczej i poszukiwaniu znaczeń „czarnych dziur” – na przykładzie rekonstrukcji biografii Zygmunta Baumana
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
99. Gender, emocje i praktyki życia codziennego Żydów na Dolnym Śląsku w latach 1945–1972. Narracja biograficzna Aliny M.
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
100. Trzy słowniki autobiograficzne. Kilka refleksji o przemianach spojrzenia na autobiograficzne praktyki piśmienne
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
Strona