Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 97.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Ocena efektywności kosztowej polityki ochrony środowiska w polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Przejdź
2. Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Przejdź
3. Efektywność podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
4. PROBLEM NADWYŻEK I DEFICYTÓW NA RACHUNKACH OBROTÓW BIEŻĄCYCH KRAJÓW STREFY EURO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
5. Prices of municipal waste collection and management services in Poland from July 1, 2013 to July 30, 2014
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
6. Rozwój systemu controllingu w POL-EKO-APARATURA SP.J. – studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
7. Logistics costs and balanced scorecard in business management
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
8. The Economic Aspects of the Ferry Operator Activity - Selected Issues
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Przejdź
9. Cena a wartość w gospodarce cyfrowej – wybrane problemy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
10. Wpływ ładowności pojazdów w transporcie samochodowym na efektywność przewozów
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
11. CENA JAKO DETERMINANTA POZIOMU ŻYCIA. ZMIANY CEN DÓBR I USŁUG KONSUMPCYJNYCH W POLSCE I UE W LATACH 2004–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
12. Long-haul low-cost air services: revealing key competitive features of airline within airline strategy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Przejdź
13. Ryzyko kosztów i koszty ryzyka
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
14. WYNAGRODZENIA JAKO KOSZTY PARKÓW NARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
15. Wybór strategii kosztowej w procesie zarządzania kosztami zakładu ubezpieczeń
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
16. Ocena możliwości obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego na wybranym przykładzie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
17. Kalkulacja kosztów zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w jednoetapowym modelu rachunku kosztów działań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
18. Dokumentowanie operacji gospodarczych w celach podatkowych a dowody księgowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
19. Wycena roślinnej produkcji w toku a sprawozdanie finansowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
20. Umiejscowienie controllingu oraz zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
21. Ujęcie braków w tradycyjnym rachunku kosztów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
22. Przychody pozabiletowe w transporcie lotniczym
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
23. Instytucjonalne przesłanki istnienia Convention Bureau
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
24. Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
25. The impact of diversification of regional economic conditions on the economic efficiency of intermodal transport in Europe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
26. Prognozowanie kosztów utrzymania i eksploatacji taboru autobusowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
27. Uogólniony koszt podróży na przykładzie wyboru komunikacji miejskiej i samochodu osobowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
28. Bazylea III i kredyty bankowe dla MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
29. Przejście do outsourcingu usług transportowych w małych i średnich przedsiębiorstwach
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
30. Propozycja wdrożenia obszarowego systemu zarządzania ruchem drogowym w Szczecinie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
31. Rachunek TDABC w logistyce zaopatrzenia usług budowlanych - negatywne skutki wdrożenia
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
32. Struktura kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 (87) cz. 2 2017 Przejdź
33. Analiza kosztów wytwarzania w korytarzach elastyczności operacyjnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
34. Struktura kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt w porównaniu do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
35. Wybrane zagadnienia identyfikacji, wyceny i kalkulacji kosztów produkcji biopaliw trzeciej generacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
36. Przesłanki uwzględnienia podatku dochodowego od zysków inflacyjnych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
37. Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
38. The Economic Dimension of the Influence of Sectoral Exemptions on the Dynamics of the Differentiation of the Prices of Original Spare Parts for Engine Vehicles in Poland
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
39. Wykorzystanie informacji kosztowych w procesie zarządzania szpitalami w Słowenii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
40. Koszty finansowania dłużnego w rachunku dochodu podatkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
41. Zasadność analizy rynku i kierunków jego rozwoju w działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
42. Rola wybranych instrumentów polityki podatkowej w kształtowaniu ciężaru opodatkowania mikroprzedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
43. Identyfikacja kosztów środowiskowych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa branży energetycznej – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
44. Organizacja obiektowego rachunku kosztów usług pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie regionalnej spółki przewozowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
45. Ujmowanie kosztów działalności na potrzeby zarządzania zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
46. Koncepcja kaizen i kaizen costing w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
47. Kategorie kosztów decyzyjnych a analiza kosztów relewantnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
48. Rola zasobowego rachunku kosztów w przedsiębiorstwie realizującym projekty
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
49. Uwarunkowania organizacji ksiąg rachunkowych na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
50. Współkontrola przedsiębiorstwa w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
51. W trosce o wizerunek rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
52. Koszt ryzyka produkcyjnego w kalkulacjach opłacalności wybranych upraw roślin wysokobiałkowych - aspekty metodyczne i aplikacyjne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
53. Koszty badań profilaktycznych w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Przejdź
54. Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
55. Dylematy szacowania kosztu kapitału
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
56. Średnie koszty finansowania kredytem hipotecznym w Polsce w latach 1995–2014. Implikacje dla nadzoru bankowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
57. Koszty leczenia pacjenta a rachunek kosztów szpitala
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
58. Wpływ obciążeń z tytułu składek PFRON na wynik finansowy przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
59. Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
60. Analiza procesowa i analiza wartości procesów jako narzędzia projektowania łańcucha wartości obszaru produkcji w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
61. Parametryczny model estymacji kosztów produkcji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
62. Metodyka analizy kosztów wytwarzania w przedsiębiorstwach energetycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
63. Banking sector and behavioral finance
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
64. Koszty pracy jako kryterium oceny efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
65. Possible Applications of the Theory of Transaction Costs in Corporate Management
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
66. Rachunek kosztów jakości w systemie rachunkowości przedsiębiorstw produkcyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
67. Zmiany warunku działania dźwigni finansowej w gospodarce inflacyjnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
68. Rachunki wydatków na gospodarowanie zasobami naturalnymi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
69. Zarządzanie czynnikami wpływającymi na poziom wyniku finansowego podstawowej działalności operacyjnej biur podróży na przykładzie Rainbow Tours SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
70. Szacowanie kosztu kapitału własnego spółek górniczych z zastosowaniem modelu D-CAPM
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
71. Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
72. Analiza kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym w Polsce w latach 2000–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
73. Zużycie społeczne obiektu mieszkalnego a problem modernizacji – aspekt ekonomiczny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
74. Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
75. Koszty prac melioracyjnych w powiecie poznańskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
76. Koszt kapitału własnego w firmach rodzinnych – badania spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
77. Wykorzystanie instrumentów rachunkowości na potrzeby zarządzania kosztami ochrony środowiska
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
78. Kształtowanie zysków w spółkach notowanych na GPW. Czy charakterystyka inwestorów instytucjonalnych ma znaczenie?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
79. Behawioralne implikacje wdrożenia i stosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
80. Regionalne aspekty funkcjonowania rynku pracy – na przykładzie województwa lubuskiego (w latach 2011–2016)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
81. Kartele i patenty a nakłady badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
82. Koszty uzyskania przychodów nauczycieli akdemickich z tytułu praw autorskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
83. Wykorzystanie uogólnionej miary odległości do klasyfikacji województw według efektywności form aktywizacji zawodowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
84. PROBLEMATYKA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU NA ŚRODOWISKO W POLITYCE TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ PO 2000 ROKU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
85. PRAWO KIEROWCÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM DO ZWROTU KOSZTÓW NOCLEGU Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ W ŚWIETLE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
86. Czynniki optymalizacji struktury kapitału. Praktyczna weryfikacja
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
87. Koszty gotówki i elektronicznych instrumentów płatniczych w Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
88. Kosztowności pomorskich klasztorów w świetle wykazów z czasów sekularyzacji w 1. poł. XVI w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Przejdź
89. Different aspects of women’s participation in self-employment with particular reference to the costs
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
90. Costs caused by the implementation of the new law imposed on Polish ski resorts
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
91. The Book of Revenue and Costs – Evolution of the Simplified Form of Record
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
92. Rola rachunku kosztów stałych i zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Przejdź
93. UWARUNKOWANIA RACJONALIZACJI KOSZTÓW EKSPLOATACJI I NABYCIA TABORU KOLEJOWEGO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Przejdź
94. The assessment of effectiveness of form of professional activisation in Poland with respect to voivodeships
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
95. Wykonalność postanowienia sądu zmieniającego postanowienie komornika w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11 marca 2019 roku (II Cz 461/19)
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
96. WSPÓŁDZIELENIE KOSZTÓW USŁUG NIEMATERIALNYCH W SPÓŁKACH POWIĄZANYCH – OGRANICZENIA PODATKOWE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Przejdź
97. Problematyka artystycznego wykonania utworu przez muzyka klasycznego w kontekście preferencyjnych regulacji w PIT. Wybrane zagadnienia prawnoautorskie i podatkowe
(Studia Administracyjne)
1(15)|2022 2022 Przejdź
Strona