Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 7.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The determinants of knowledge transfer from universities to tourism companies – a conceptual model and research propositions
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
2. Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
3. Badanie czynników stymulujących proces transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
4. Bariery rozwoju w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
5. Społeczne uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
6. Knowledge transfer at universities: can technology transfer offices, business incubators and science and technology parks in Poland provide good support services?
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
7. Rethinking Tourism Education in Georgia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Przejdź
Strona