Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 18.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Czasownikowe derywaty odzwierzęce w polszczyźnie historycznej i ich funkcja w wierszu Juliana Tuwima Figielek
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
2. The semantics of "at"
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
3. El piano o la dignidad en la pobreza
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
4. Von de Saussure zu einem kartografischen Ansatz – die Entstehung und Fortsetzung der Reflexion generativer Transformationsgrammatik
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
5. O językowej konwencji podróży w audycji Radia Szczecin „Machina czasu”
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
6. Jak się ma krawat do kravat’, dywan do divan czy kawior do kavior, czyli o polsko-rosyjskiej homonimii międzyjęzykowej
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
7. Konotacje semantyczne srebra w poezji Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
8. Funkcje barw w powieści Bambino Ingi Iwasiów
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
9. Językowa kreacja miasta w Bambino Ingi Iwasiów
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
10. Animizacyjna kreacja księżyca w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
11. Słowniki włosko-polskie i polsko-włoskie na przełomie XX i XXI wieku – próba bibliografii
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
12. Analiza porównawcza funkcji nazw własnych postaci w powieści Terry’ego Pratchetta Guards! Guards! i jej polskim tłumaczeniu Straż! Straż!
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
13. Формирование и развитие дефиниции термина «слово» в русском языкознании
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
14. Leksykalno-pragmatyczne sposoby obrażania w języku wypowiedzi politycznych Pawła Kukiza
(Acta Politica Polonica)
3/2018 (45) 2018 Przejdź
15. Językowe wykładniki kreacji świata przedstawionego w słuchowisku Krzysztofa Bizia pt. Fotoplastykon
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
16. Skojarzenia słowne w kontekście badań etnolingwistycznych. O potrzebie realizacji projektu Polsko-niemiecko-rosyjskiego słownika asocjacyjnego
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
17. Kontakty językowe w świetle Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
18. Aspectos de la lexicogénesis a la luz de la lingüística cognitiva. El caso de las formas femeninas derivadas de los sustantivos personales masculinos
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Przejdź
Strona