Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 19.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The Level of Trainers' Emotional Competence, Sense of Common Purpose and Engagement in its Implementation, and the Impact on the Quality of Relationship with Players in Individual Sports
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
2. Big data koniecznością współczesnego marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
3. Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
4. CROWDSOURCING JAKO FORMA WDRAŻANIA INNOWACJI W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
5. Prognozowanie cen nieruchomości lokalowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
6. Inteligencja społeczna nauczycieli akademickich a ich ukryte teorie na temat osobowości studentek/studentów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
7. Psychologiczny portret studenta Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
8. Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
9. Wpływ wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową ING Banku Śląskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
10. Business intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
11. Kokpity menedżerskie i Business Intelligence w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
12. Japoński wywiad i jego błędy podczas wojny Pacyfiku. Jakich błędów należy unikać
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Przejdź
13. Nowe tendencje w rozwoju oprogramowania wspomagającego proces nauczania na podstawie projektu METATUTOR – innowacyjne oprogramowanie optymalizujące proces uczenia się na podstawie diagnozy metastrategii poznawczych użytkownika
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
14. „Okno na świat” i „dwójka”. Działalność placówki polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w Gdyni w latach 1933-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Przejdź
15. Business Intelligence systems in SMEs
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
16. Teoria produkcji z Grundrisse i jej implikacje dla marksizmu
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
17. A study of the cognitive level and some basic skills in basketball among secondary students according to gender and intelligence variables
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Przejdź
18. A development of Business Intelligence Systems
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
19. The analytic hierarchy process AHP for business intelligence system evaluation
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
Strona